Mangfoldighed blandt medarbejderne er et vigtigt parameter for den moderne virksomhed. Vi hjælper med at sikre overholdelse af de lovgivningsmæssige krav, så vores kunder kan være proaktive og retfærdige arbejdsgivere.

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Ansættelsesret

Vores fokus er ikke blot på at forsvare arbejdsgiver i sager om forskelsbehandling. Et sådant fokus ville ikke tilgodese de positive og væsentlige bidrag, som alle dele af medarbejderstaben kan komme med.

Der kan være store risici forbundet med ikke at beskæftige sig seriøst med ligebehandling og mangfoldighed, og forkerte eller mangelfulde politikker og andre problemstillinger kan føre til krav, retssager og bøder og have konsekvenser for virksomhedens omdømme og produkter. Virksomheder, der viser, at de støtter aktivt op om mangfoldighed, respekt for den enkelte medarbejder og øget ligebehandling ved hjælp af en metodisk fremgangsmåde, er langt bedre stillet i forhold til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere, hvilket er væsentligt i gode såvel som dårlige tider. Sådanne virksomheder vil også være bedre stillet i forhold til at forsvare sig mod eventuelle krav.