Nina Wedsted

Partner
Nina Wedsted

Nina Wedsted er specialist i ansættelses- og arbejdsret.

Nina arbejder med såvel rådgivning som konfliktløsning inden for ansættelses- og arbejdsret og har stor erfaring i arbejdet med incitamentsordninger, aktieoptionsaftaler, afskedigelser, konkurrence- og kundeklausuler samt i at rådgive virksomheders ledelse.

Nina rådgiver både danske og udenlandske klienter inden for alle ansættelses- og arbejdsrettens områder samt inden for en række forskellige sektorer som bl.a. den finansielle sektor, søfarts- og transportbranchen, vind-energi-branchen, IT-branchen samt konsulent- og medicinalvirksomheder.

Nina har møderet for Landsretten og Højesteret og har mangeårig erfaring i at føre sager for både de offentlige domstole og for særlige retsinstanser, herunder Voldgiftsretten og Arbejdsretten. Nina har ligeledes virket som voldgiftsdommer.

Herudover er Nina medlem af Fagudvalget for ansættelses- og arbejdsret i Danske Advokater, hvor hun i 2014 udviklede og iværksatte en masteruddannelse i ansættelses- og arbejdsret for advokater, der arbejder inden for dette område.

Nina har nu gennem en årrække været underviser i HR-jura for bl.a. Danske Advokater, DJØF og Teknologisk Institut.

Kvalifikationer
Uddannelse
Cand.jur., København Universitet
1989
Medlemskaber
  • VL-gruppe 52 under Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
Møderet

Møderet for Højesteret

Rankings
Chambers

Nina Wedsted er anerkendt inden for Employment af Chambers (2019)