Hvis man ønsker en problemfri omstrukturering, outsourcing eller afskedigelsesrunde, er det en god ide at starte tidligt i forløbet med at udarbejde en klar HR-strategi.

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Ansættelsesret

Vi hjælper med at tegne et klart billede af, hvordan jeres HR-strategi påvirker forretningsmæssige aspekter, og vi udvikler en systematisk fremgangsmåde i forhold til implementering.

Når virksomheder gennemgår ændringer, er det vigtigt at undgå problemer og hurtigst muligt komme til at nyde godt af ændringen. Vi bistår vores kunder med tidligt i forløbet at forstå de forhold, der gør sig gældende, udvikle effektive planer til håndtering af disse forhold og gennemføre planerne på en metodisk, men fleksibel og omkostningsbesparende måde baseret på vores erfaringer fra en række forskellige brancher og sektorer. Vi søger at afstemme de komplekse HR-risici, der er en naturlig del af mange processer, med de væsentligste kommercielle drivere bag processerne. Efter vores opfattelse er en succesfuld ændringsproces en, der følger tidsplanen, overholder budgettet og påvirker medarbejderne mindst muligt. Vi bistår vores kunder med at opnå alle tre ting.

Vi har hjulpet kunder gennem større internationale omstruktureringer, komplekse outsourcing- og insourcing-projekter og integration af opkøbte/fusionerede virksomheder. Vi arbejder fleksibelt i teams og tildeler kunden en enkelt kontaktperson, alt afhængigt af den pågældende sag. Vores mål er at sikre, at vores kunder har en klar forståelse af de udfordringer, de står overfor, en fornuftig opfattelse af de forretningsmæssige konsekvenser af udfordringerne og ekspertbistand til at navigere imellem disse.

Vi har i tæt samarbejde med vores internationale kolleger bistået kunder i komplekse grænseoverskridende outsourcing-projekter, ofte med koordinering af medarbejderoverdragelser mellem flere lande, hvor der kan herske forskellige opfattelser i forhold til automatisk overdragelse af medarbejdere. Vi har omfattende erfaring med at yde både ansættelsesretlig og pensionsretlig rådgivning i forbindelse med sådanne overdragelser, herunder udarbejdelse af sociale planer og medarbejderoverdragelser (automatiske eller andet), rådgivning om samarbejdsudvalg og forhandlinger med fagforeninger samt gennemførelse af omstruktureringer efter fusioner.