DLA Pipers Global Governance and Compliance-team har omfattende erfaring i at bistå kunder med at sikre, at deres internationale virksomhed opfylder krav fra tilsynsmyndighederne og de retshåndhævende myndigheder.

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Ansættelsesret

Med advokater, der er specialiserede inden for compliance og fordelt på mere end 75 kontorer i over 40 lande og hovedstæder, har vi den verdensomspændende bredde, det lokale kendskab og den forretningsmæssige erfaring til at rådgive kunder om udarbejdelse, gennemførelse og styring af compliance-programmer, risikovurdering og -minimering, håndtering af overtrædelser og gennemførelse af interne undersøgelser.

Men selv verdens bedste compliance-program er ikke noget værd, hvis det ikke kan gennemføres i praksis. Så derfor omfatter vores Compliance-team også tidligere chefjurister, ansatte advokater med ansvar for compliance og virksomhedsledere, som alle sikrer, at vores rådgivning kan gennemføres og anvendes i praksis.

Tilsynsmyndighederne er klar over dette og undersøger ofte, om en virksomheds compliance-program er gennemført i praksis, eller om det bare eksisterer "på papiret". Samtidig er et compliance-program ikke noget værd, hvis det ikke også gør virksomheden i stand til at drive forretning på en rentabel og effektiv måde. Vi forstår denne balance og sikrer, at vores rådgivning og anbefalinger om compliance-forhold kan gennemføres, og vi eliminerer eller afbøder virksomhedens største juridiske risici uden at gribe forstyrrende ind i de lovlige forretningsmæssige mål og aktiviteter.