En grønnere fremtid uden nye biogasanlæg?

nyhed
02 jul 2019
Faglig nyhed

Biogasproduktionen har side 2012 modtaget statsstøtte. Ved en bred politisk energiaftale den 29. juni 2018 blev alle Folketingets partier imidlertid enige om at standse for støtten til biogasproduktionen for eksisterende bioanlæg i 2032.

Samtidig skal nye biogasanlæg være tilsluttet distributionsnet senest 1. januar 2020, hvilket betyder, at der herefter ikke vil blive tildelt støtte til biogasprojekter. Ved produktion af biogas forstås opgradering af biogas til naturgasnettet eller rensning af biogas til bygasnettet. Støtten til anlæg, som udnytter biogas til transport, industrielle processer og varme, bliver også standset.

Den 4. april 2019 blev forligskredsen bag energiaftalen enige om to situationer, hvor der kunne opnås dispensation, selvom det nye biogasanlæg nettilsluttes efter 1. januar 2020. 

1) Anlægsejeren har senest den 1. april 2019 indgået aftale om nettilslutning inden den 1. januar 2020, og tilslutningsforsinkelsen skyldes uforudsete hændelser, som ikke kunne bebrejdes anlægsejeren.

2) Anlægsejeren har senest den 8. februar 2019 enten indgået kontrakt med entreprenør om opførelse af anlægget eller indgået nettilslutningsaftale. Anvender anlægget biogas til opgradering til naturgasnettet, skal anlægsejer desuden senest 1. juli 2019 fremlægge dokumentation for, at der er enten er indgået kontrakt om at aftage biogas fra et eksisterende biogasanlæg, eller at det nye biogasanlæg senest den 1. juli 2019 er VVM- og miljøgodkendt.

Derudover er det en forudsætning, at det nye anlæg skal være nettilsluttet og i drift senest 31. december 2022.

Den fortsatte investering i biogasproduktionen ved nye anlæg synes dermed at blive væsentlig mindre attraktiv.