Line Marie Pedersen

Partner
Head of Real Estate
Line Marie Pedersen

Line Marie Pedersens hovedarbejdsområde har siden 2000 været miljøretsforhold, hvor hun har bistået en række danske virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder i miljøsager, herunder med registrering og anmeldelse af forureninger, tilrettelæggelse af forureningsreducerende procedurer, oprensningsforhold, miljøerstatning, miljøskader mv.

Line har endvidere omfattende erfaring med rådgivning om miljø- og spildevandstilladelser samt rådgivning vedrørende planlovgivningen, herunder gennemførelse af miljøkonsekvensvurderinger, meddelelse af VVM-tilladelser og landzonetilladelser.

Herudover har Line indgående kendskab til naturfredning og etablering af kyst- og klimabeskyttelsesforanstaltninger samt opførelsen af vindmølleparker.

Line er leder af afdelingen for fast ejendom i DLA Piper Denmark.

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskikkelse
2001
Udstationering, Alm. Brand
2000
Cand. jur., Københavns Universitet
1998
Medlemskaber
  • Dansk Selskab for Miljøret
  • Danske Miljøadvokater
  • Dansk Selskab for Energiret
Møderet

Møderet for Højesteret

Rankings
The Legal 500

Line Marie Pedersen er udpeget som leading individual inden for Environment i Legal 500 (2019)

Within Environment, clients describe Line Marie Pedersen as "one of the most knowledgeable environmental lawyers in Denmark", Legal 500 (2015)

Within Environment, clients describe Line Marie Pedersen as a lawyer with “broad commercial understanding.”, Legal 500 (2014)