Grønlands Selvstyre har 10-års jubilæum

nyhed
21 jun 2019
Faglig nyhed

Grønland blev en del af Kongeriget Danmark i 1953, da Grønland blev omfattet af grundloven. Grønland fik hjemmestyre i 1979. 

I november 2008 stemte befolkningen i Grønland om, hvorvidt Grønland skulle overgå fra en hjemmestyreordning til en selvstyreordning. Der var stort flertal for selvstyre i den grønlandske befolkning. 75,5 % af befolkningen stemte for selvstyre, og 23,6 % af befolkningen stemte imod. 

Lidt over et halvt år senere blev selvstyreloven vedtaget. Selvstyreloven trådte i kraft på Grønlands nationaldag den 21. juni 2009.

Det fremgår blandt andet af forordet (præamblen) til selvstyreloven, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, og at Grønlands Selvstyre kan overtage kompetence (magt) inden for en række sagsområder. 

Siden overgangen til selvstyre i 2009 har Grønlands Selvstyre overtaget den lovgivende magt og den udøvende magt inden for råstofområdet og en del af arbejdsmiljøområdet. 

Grønlands Selvstyre arbejder for at opnå større selvbestemmelse. I 2017 nedsatte Grønlands Landsting (Inatsisartut) og Grønlands Landsstyre (Naalakkersuisut) 
en grønlandsk forfatningskommission, der har til formål at udarbejde en forfatning for Grønland. Forfatningskommissionen forventes at afgive sin betænkning om en forfatning for Grønland den 21. juni 2021. 

I vores nyhedsbrev om Grønlands selvbestemmelse og grundloven af 15. november 2018 omtaler vi de retlige rammer for Grønlands hjemmestyre- og selvstyreordning og Grønlands mulighed for øget selvbestemmelse og egen forfatning i Grønland. Nyhedsbrevet kan findes her