Konkurrenter aftalte fælles rabatsatser

nyhed
03 jan 2019
Faglig nyhed

Konkurrencerådet har den 19. december 2018 afgjort, at virksomhederne Clear Channel Danmark A/S ("Clear Channel") og AFA JCDecaux A/S ("JCDecaux") ulovligt har aftalt rabatter.

Clear Channel og JCDecaux udbyder begge salg af reklamepladser på outdoor-medier. Outdoor-medier er eksempelvis reklamestandere i bybilledet og ved busstoppesteder og supermarkeder. 

Clear Channel og JCDecaux indgik i 2010 en aftale om fælles rabatsatser for medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse. De fælles rabatsatser blev anvendt frem til den 21. april 2015. Parterne havde derudover aftalt en fælles kontantrabat fra 14. oktober 2009 til 31. december 2010. Aftalen kom i konkurrencemyndighedernes søgelys, da Clear Channels tidligere administrerende direktør under en retssag mod Clear Channel hævdede, at Clear Channel havde indgået en konkurrencebegrænsende aftale med JCDecaux. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog på den baggrund uanmeldte kontrolundersøgelser hos virksomhederne i 2015.

 

Konkurrencerådets afgørelse

Konkurrencerådet har den 19. december 2018 afgjort, at de fælles rabataftaler var en konkurrencebegrænsende aftale i strid med konkurrencelovens § 6. Konkurrencerådet har påbudt Clear Channel og JCDecaux at ophøre med den ulovlige adfærd og fremover afstå fra lignende aftaler og praksis. Begrundelsen for overtrædelsen og påbuddet er dog uklar, da afgørelsen endnu ikke er offentliggjort, hvilket efter det oplyste skyldes, at der udestår spørgsmål om markeringen af fortrolige oplysninger.  

JCDecaux har påklaget Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Konkurrencerådet har dertil besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der dog først formelt vil blive indgivet, når afgørelsen af en eventuel klagesag foreligger.