Michael Klöcker

Partner
Michael Klöcker

Michael Klöcker er specialiseret i EU- og dansk konkurrenceret og rådgiver især om dominerende virksomheder, konkurrencebegrænsende aftaler, fusionskontrol, statsstøtte, dawn raids, strafferetlige konkurrencesager samt compliance. Endvidere rådgiver Michael Klöcker inden for en række regulerede markeder, herunder navnlig inden for telecom. Endelig rådgiver Michael Klöcker om forvaltningsretlige forhold.

Michael Klöcker har indgående branchekendskab til og erfaring med tele-, tv- og mediemarkederne, herunder med markedsføringsretlige, forbrugerretlige og teleregulatoriske spørgsmål samt med udvikling af nye services inden for tele- og mediebranchen og juridiske spørgsmål forbundet hermed. Michael Klöcker har dertil medvirket ved flere transaktioner og projekter i blandt andet telebranchen og it-branchen, inklusiv opkøb og etablering af samarbejds-joint ventures. Blandt andet har Michael Klöcker bistået Telia, KMD, Nets, JP/Politikens Hus, DanPilot og J. Jensen Koncernen. 

Endvidere rådgiver Michael Klöcker inden for alle dele af forvaltningsretten, herunder inden for sagsbehandling- og hjemmelsspørgsmål samt administrativ prøvelse. Michael Klöcker har indgående erfaring med førelse af sager over for offentlige myndigheder, herunder klage- og tvistnævn.

Michael Klöcker er ekstern lektor i forvaltningsret på Københavns Universitet.

Kvalifikationer
Uddannelse
MBA ved AVT Business school
2018
Cand. jur., Københavns Universitet
2003
Studieophold ved University of British Columbia (UBC), Canada
2001
Øvrige hverv

Michael Klöcker er ekstern lektor i forvaltningsret på Københavns Universitet.

Erfaring
Erfaring
  • Bistod NEC med anmeldelsen til EU's konkurrencemyndigheder i forbindelse med overtagelsen af KMD A/S.
  • Bistod JP Politikens Hus A/S i forbindelse med overtagelsen af Saxo.com.
  • Bistod Dustin med anmeldelse til konkurrencemyndighederne i overtagelsen af Inventio.it.
  • Bistod Telia i forbindelse med Telias og Telenors sammenlægning af dele af deres teleinfrastruktur til brug for mobiltelefoni.
Rankings
The Legal 500

Michael Klöcker er udpeget som leading individual inden for  EU and Competition i Legal 500 (2019)

Chambers

Michael Klöcker er anerkendt inden for Competition/European Law af Chambers (2019)