Årsrapport 2019 DLA Piper Denmark

nyhed
27 mar 2020
Pressemeddelelse

Det er med fornøjelse, at vi udgiver vores årsrapport for 2019, og vi håber, at du har lyst til at læse med.

Vi har nu været en del af DLA Piper i tre år. Vi ser fordele for vores danske kunder, som vi kan rådgive på tværs af landegrænser og vores internationale kunder, som vi kan rådgive i Danmark som en ”one-stop shop”. I 2020 ønsker vi i endnu højere grad at vise værdien af samarbejdet med over 5.000 jurister på verdensplan. I relation til COVID-19 oplever vi i disse dage, at vi står sammen som en stærk global enhed, hvor vi kan trække på kompetencer på tværs af DLA Piper organisationen.

Investering i fremtiden

Et af vores fokusområder i årsrapporten er ESG, og du kan bl.a. læse om, hvordan vi tænker bæredygtighed ind i rådgivningen, hvordan vi arbejder med at skabe og styrke relationer både internt og eksternt gennem future panels og kundetilfredshedsundersøgelser, og hvordan compliance fortsat er et vigtigt pejlemærke i vores forretning. Årsrapporten fortæller også om temaer, der optager os. I en række interviews med medarbejdere belyser vi temaer som sanktioner, hvidvask og bæredygtige transaktioner foruden et nyt fokus på medicinsk cannabis. Du kan også læse om vores arbejde for at fastholde de juridiske talenter via fleksible karriereveje og et stadigt større fokus på diversitet.

Resultatet for 2019

Vi har for regnskabsåret 2019 realiseret en omsætning på DKK 546 mio. Omsætningen er på niveau med sidste år, hvis der ses bort fra den del af Delacour, der ikke indgik i integrationen. Der er i regnskabsåret 2019 realiseret omkostningssynergier som følge af fusionen med Delacour. Bruttoresultatet for regnskabsåret 2019 er således yderligere forbedret i forhold til bruttoresultatet for sidste år. Konsekvenserne af COVID-19 har i marts 2020 haft væsentlig indflydelse på os alle. Dette sætter vores ambitioner i relief, og vi er klar til sammen med vores kunder at komme fremtiden i møde.