Coronapandemien i et FAIF-perspektiv samt ny praksis fra Finanstilsynet vedrørende markedsføring over for semi-professionelle investorer

nyhed
04 maj 2020
Nyhedsbrev

Som følge af det aktuelle forsamlingsforbud vil virksomheder, der har mere end 10 ejere, ikke kunne afholde en fysisk, ordinær generalforsamling. Mange virksomheder vil derfor være forhindret i at kunne godkende og indsende deres årsrapport inden for lovgivningens almindelige frister.

Set i lyset heraf har den danske regering derfor den 22. marts 2020 udstedt en bekendtgørelse, der giver Erhvervsstyrelsen hjemmel til at dispensere fra kravene om indsendelse af årsrapport inden for de sædvanlige frister, der følger af årsregnskabsloven.  Bekendtgørelsen giver endvidere Finanstilsynet hjemmel til at dispensere fra de sædvanlige frister for indlevering af årsrapport, der gælder for forvaltere af alternative investeringsfonde i henhold til bekendtgørelse om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde.

I nyhedsbrevet kan du læse mere om, hvordan forvaltere og de alternative investeringsfonde, de har under forvaltning, kan benytte sig af denne dispensationsadgang.