Martin Christian Kruhl

Partner
Ph.D.
Martin Christian Kruhl

Martin Christian Kruhl beskæftiger sig primært med selskabsret, M&A og finansiel regulering.

Martin har bistået virksomheder med opnåelse af tilladelse efter FAIF-lovgivningen samt rådgivet om køb/salg af virksomheder til kapitalfonde og industrielle købere.

Desuden underviser han på Aarhus Universitet i fagene Virksomhedsoverdragelse, Corporate Finance Regulering og Regulering af finansielle virksomheder, ligesom han har skrevet flere bøger og artikler indenfor disse emner, herunder bøger om ejeraftaler, partnerselskaber, investeringsforeninger og forvaltere af alternative investeringsfonde.

Kvalifikationer
Uddannelse
HD, Regnskab og Økonomistyring
2011
Ph.D., Aarhus Universitet
2011
Advokatbeskikkelse
2010
Cand.jur., Aarhus Universitet
2006
HA (jur.), Aarhus Handelshøjskole
2003
Medlemskaber
  • Nordic Network for Company Law
  • Dansk Forening for Selskabsret
Møderet

Møderet for Landsretten

Erfaring
Erfaring
  • Accunia – forsikring af strukturerede låneprodukter (CLO I)
  • DEAS A/S’s opkøb af Nordea Ejendomme
  • Omfinansiering af Hydratech Group
  • Rådgivning af adskillige institutionelle investorer vedrørende hvidvaskrelaterede problemstillinger
Rankings
IFLR

Martin Christian Kruhl er anerkendt som 'Notable Practitioner' af IFLR.