Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a. godkendt med tilsagn

nyhed
01 jul 2019
Faglig nyhed

Konkurrencerådet har den 25. juni 2019 godkendt en transaktion mellem SE a.m.b.a. (”SE”) og Eniig a.m.b.a. (”Eniig”), der fusionerer til det fælles selskab Norlys a.m.b.a. (”Norlys”). Både SE og Eniig udbyder energi, tv og telekommunikation herunder bredbånd. 

Åbning af fiberinfrastrukturen

SE og Eniig havde før transaktionen intentioner om at åbne deres fiberinfrastruktur, så eksterne service providere kunne udbyde tv og bredbånd i detailsalg via parternes fiberinfrastruktur. Åbningen af fiberinfrastrukturen var planlagt hos både SE og Eniig, men særligt gennem Eniigs datterselskab OpenNet A/S (”OpenNet”), som er en platform under udvikling, der har til formål at gøre det teknisk og aftalemæssigt muligt at sælge adgang til fiberinfrastruktur engros.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde konkurrencemæssige betænkeligheder ved fusionen, da styrelsen mente, at fusionen ville mindske Norlys’ incitament til at arbejde mod en åbning af SE’s og Eniigs fiberinfrastruktur. Styrelsen havde derudover betænkeligheder ved, at Norlys gennem sit ejerskab af OpenNet kunne diktere fordelagtige vilkår på andre netejeres infrastruktur, da OpenNet er et centralt led i kommercielle forhandlinger mellem fiberinfrastrukturejere og service providere.

Norlys’ tilsagn

Styrelsen kunne grundet de konkurrencemæssige betænkeligheder ikke godkende fusionen. SE og Eniig afgav derfor den 22. maj 2019 endelige tilsagn til styrelsen. 

SE og Eniig har gennem tilsagnene forpligtet sig til at åbne deres fiberinfrastruktur for minimum tre eksterne service providere. Parterne har derudover forpligtet sig til at tilbyde adgangen til deres fiberinfrastruktur på kommercielt rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Dertil har SE og Eniig forpligtet sig til at etablere og opretholde vandtætte skotter mellem Eniig og OpenNet. Dette skal sikre, at Norlys ikke får indsigt i fortrolige oplysninger om sine konkurrenter gennem OpenNet, og at OpenNet ikke gennemtvinger vilkår i andre netejeres fiberinfrastrukur, der favoriserer Norlys’ eksisterende service providere.

Eniig forsøger at gøre OpenNet til en brancheløsning, der skal sikre åbning af fiberinfrastruktur. OpenNet har tilslutning fra flere store fiberinfrastrukturejere, og forsinkelse eller forringelse af OpenNet vil derfor besværliggøre engrossalg af fiberinfrastruktur i Danmark. OpenNet spillede derfor en central rolle i den konkurrenceretlige vurdering af fusionen.