Hjælp til likviditeten: Betalingsfrister udskydes

nyhed
17 mar 2020
Faglig nyhed

Folketinget har netop vedtaget en hjælpepakke, der skal bidrage til at forbedre erhvervslivets likviditet midlertidigt ved at udskyde betaling af skatter, arbejdsmarkedsbidrag og moms. 

Forhøjelse af beløbsgrænse på skattekontoen

Når betalingen af moms, arbejdsmarkedsbidrag, A- og B-skat udskydes, kan virksomheden få overskudslikviditet. Hvis overskudslikviditeten placeres i banken, vil banken muligvis kræve negativ rente.

Folketinget har derfor besluttet at forhøje beløbsgrænsen på skattekontoen fra kr. 200.000 til kr. 10.000.000. Virksomheden kan derved placere overskudslikviditet på skattekontoen uden negativ forrentning.

Virksomheden skal selv gå på skattekontoen og fastsætte den ønsekde beløbsgrænse. Beløbsgrænsen kan tidligst forhøjes den 25. marts 2020.

Adgangen til at forhøje beløbsgrænsen ophører den 30. november 2020.

Nedenfor er angivet indberetnings- og betalingsfrister på de forskellige områder:

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Frister for indberetning og indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat.

Gælder for små og mellemstore virksomheder.

Afregningsperiode                     Indberetningsfrist                         Betalingsfrist

April 2020                                    11. maj 2020                                   10. september 2020

Maj 2020                                      10. juni 2020                                   12. oktober 2020

Juni 2020                                      10. juli 2020                                    10. november 2020

 

Frister for indberetning og indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat.

Gælder for store virksomheder.

Afregningsperiode                    Indberetningsfrist                         Betalingsfrist

April 2020                                   30. april 2020                                  31. august 2020

Maj 2020                                     29. maj 2020                                   30. september 2020

Juni 2020                                     30. juni 2020                                   30. oktober 2020

Bemærk, at indberetningsfristerne for arbejdsmarkedsbidrag og A-skat er uændrede og skal overholdes af hensyn til, at beløbene kan godskrives lønmodtagerne, selv om indbetalingerne først følger senere efter de nye, midlertidige indbetalingsfrister.

Hvis virksomheden ikke overholder indberetningsfristerne, kan den blive pålagt tvangsbøder.

B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag

Fristen for betaling af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende udskydes også.

B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for april 2020 forfalder til betaling den 1. juni 2020 og skal betales senest den 20. juni 2020.

B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for maj 2020 forfalder til betaling den 1. december 2020 og skal betales senest den 20. december 2020.

Moms

Ordningen med at udskyde betaling af moms omfatter både de små og mellemstore virksomheder og de store virksomheder.

For små og mellemstore virksomheder sker der en sammenlægning af afgiftsperioderne.

Det betyder, at angivelses- og betalingsfristen for mellemstore virksomheder for 1. kvartal 2020 rykkes med 3 måneder og dermed sammenlægges med 2. kvartal i 2020. Angivelses- og betalingsfristen for 1. kvartal 2020 rykkes herefter til 1. september 2020 for mellemstore virksomheder.

For små virksomheder sammenlægges 1. og 2. halvår. Dermed rykkes angivelses- og betalingsfristen for 1. halvår 2020 med 6 måneder. Begge perioder angives og betales herefter 1. marts 2021.

For store virksomheder udskydes angivelses- og betalingsfristen for marts, april og maj i 30 dage. Fristerne er herefter:

  • Marts 2020: Fristen 27. april rykkes til 25. maj 2020
  • April 2020: Fristen 25. maj rykkes til 25. juni 2020
  • Maj 2020: Fristen 25. juni rykkes til 27. juli 2020

For afgiftsperioden juni 2020 og fremefter finder de normale angivelses- og betalingsfrister igen anvendelse. Det betyder, at momsangivelsen for juni 2020 skal indgives den 17. august 2020, idet angivelsesfristen for juni måned efter de gældende regler er forlænget til 1 måned og 17 dage.

Ordningen med at udskyde angivelses- og betalingsfrister er valgfri. Der kan derfor fortsat angives til den oprindelige frist, hvilket er en fordel, hvis virksomheden skal have moms tilbage.