Kommissionen fortsætter kampen mod begrænsninger af den grænseoverskridende handel

nyhed
01 aug 2019
Faglig nyhed

EU-Kommissionen har den 9. juli 2019 pålagt virksomheden Sanrio Company Ltd. (”Sanrio”) en bøde på EUR 6,2 mio. for at begrænse den grænseoverskridende handel mellem EU's medlemslande.

Begrænsning af grænseoverskridende handel

Sanrio er en japansk virksomhed, der designer, licenserer, producerer og sælger produkter med en række figurer som Hello Kitty, der er beskyttet af IP-rettigheder. Sanrio tildeler andre licenstagere retten til at benytte og producerer Sanrios figurer.

Sanrio benyttede fra 1. januar 2008 til 21. december 2018 klausuler i aftalerne med sine licenstagere, der forbød licenstagerene at sælge produkter med Sanrio figurer til andre EU-lande, end lande der var tildelt licenstageren. Licenstagerene var derudover underlagt sproglige begrænsninger og skulle henvise forespørgsler fra andre lande til Sanrio. Sanrio kontrollerede, at klausulerne blev overholdt, og de forlængede ikke aftaler med licenstagere, der ikke overholdt klausulerne.

EU-Kommissionen åbnede en undersøgelse af Sanrio i juni 2017, hvor Kommissionen fandt, at begrænsningen af den grænseoverskridende handel udgjorde en konkurrencebegrænsende aftale. Kommissionen pålagde derfor Sanrio en bøde. Sanrio samarbejdede gennem undersøgelsen med Kommissionen, hvilket gjorde Kommissionen i stand til at fastsætte en længere periode for overtrædelsen. Kommissionen har derfor reduceret Sanrios bøde med 40 pct.

Fokus på begrænsninger af grænseoverskridende handel

Kommissionen har på det seneste ført en række sager om begrænsninger af grænseoverskridende handel. Kommissionen åbnede samtidig med sin undersøgelse af Sanrio undersøgelser af Nike og Universal Studios distributions- og licenspraksis på tværs af EU’s medlemslande. Nike blev den 25. marts 2019 pålagt en bøde på EUR 12,5 mio., mens undersøgelsen af Universal Studios endnu ikke er afsluttet. Kommissionen gav den 13. maj 2019 ølbryggeriet Anheuser-Busch Inbev en bøde på EUR 200 mio. for at begrænse den grænseoverskridende handel, hvilket du kan læse mere om her.

Det er muligt at begrænse sine køberes muligheder for videresalg inden for rammerne af konkurrenceretten, men der er visse former for videresalg, der ikke må begrænses. En købers passive videresalg må generelt ikke begrænses, hvilket er videresalget til kunder, som selv henvender sig. En klausul om, at kunder, der selv henvender sig til sælgeren fra et andet område end sælgerens tildelte område, vil derfor normalt være i strid med konkurrenceretten.