Konkurrenceloven gælder stadig

nyhed
26 mar 2020
Faglig nyhed

COVID-19 har affødt mange ændringer og mange juridiske overvejelser. Det gælder dog ikke konkurrenceloven. Konkurrencerådet, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en del af, har i en pressemeddelelse udsendt den 23. marts 2020 erindret om, at konkurrenceloven gælder uændret under COVID-19-krisen. Konkurrenceloven gælder altså fortsat uændret. Det betyder navnlig, at virksomheder skal afholde sig fra at indgå konkurrencebegrænsende aftaler. Aftaler om fordeling af markeder, kunder eller fastsættelse af priser er derfor stadig forbudt.

Konkurrencerådet har i sin pressemeddelelse oplyst om, hvordan de vil prioritere sagerne. Det fremgår, at styrelsen har et særligt fokus på virksomheder, der søger at udnytte krisen. Dette kunne for eksempel navnlig være relevant, hvis virksomheder hæver priserne på produkter eller tjenester, som der er særlig stor efterspørgsel på netop nu. Det kunne for eksempel være håndsprit eller værnemidler. Virksomheder skal være opmærksomme på, at udnyttelse af krisen for egen vindings skyld meget vel kan udgøre en overtrædelse af konkurrenceloven, der kan resultere i både bøder og krav om erstatning samt ikke mindst dårlig omtale.

Konkurrencereglerne indeholder dog muligheder for, at virksomheder kan samarbejde. Disse muligheder gælder også under COVID-19-krisen – og COVID-19 kan være en årsag til, at visse former for adfærd er forenelig med konkurrencereglerne. Det kunne for eksempel være et udvidet distributionssamarbejde, der sikrer fødevareleverancer. Sådanne samarbejder skal dog vurderes, inden de iværksættes – og eventuelt også drøftes med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I andre lande har konkurrencemyndighederne meddelt visse dispensationer til, at normalt betænkelige samarbejder kan gennemføres i en kort periode. I Norge har konkurrencemyndighederne for eksempel netop meddelt en dispensation, der gør det muligt at opretholde en effektiv distributionen af gods og personer internt i Norge. I Danmark er der endnu ikke vedtaget eller udmeldt sådanne undtagelser, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan med sikkerhed arbejde hurtigt, hvis det bliver nødvendigt med lignende tiltag i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er som andre offentlige myndigheder hjemmearbejdende under nedlukningen. Styrelsen har dog meddelt, at dette ikke har betydning for håndhævelsen af konkurrencereglerne. Styrelsen arbejder altså ufortrødent videre med at sikre overholdelse af konkurrenceloven. Kun i relation til fusioner beder styrelsen om forståelse for, at sagsbehandlingen kan tage længere tid. Det betyder for det første, at styrelsen gerne vil kontaktes så tidligt som muligt om forestående fusioner. For det andet må virksomhederne forvente, at sagsbehandlingstiden bliver længere. Særligt for de komplekse fusionssager er der vedtaget en bekendtgørelse, der har gjort det muligt for styrelsen at sætte sager i bero. Fusionsprocessen kommer derfor til at kræve tålmodighed.

Der er dermed fire væsentlige pointer, en virksomhed skal være opmærksom på netop nu, når det kommer til konkurrenceloven:

  1. Konkurrenceloven gælder stadig uændret.
  2. Hvis din virksomhed har en god idé til at bekæmpe COVID-19 eller dens følgevirkninger, der kan føre til konkurrenceretlige betænkeligheder, er der muligheder. Men du skal spørge først og ikke satse på efterfølgende tilgivelse.
  3. Du må ikke udnytte krisen for egen vindings skyld. Det kan betyde bøder og erstatningskrav og ikke mindst dårlig omtale.
  4. Hvis du vil overtage andre virksomheder, der skal anmeldes til konkurrencemyndighederne, kræver det tålmodighed.