Lån til moderselskaber i Storbritannien efter Brexit

nyhed
31 jan 2020
Faglig nyhed

Som konsekvens af Storbritanniens udtræden af EU har Erhvervsstyrelsen revideret bekendtgørelsen om lån m.v. til udenlandske moderselskaber, således at Storbritannien stadig er omfattet. Ændringen har virkning fra 1. februar 2020.

Det betyder, at et kapitalselskab, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber, eller et selskab med en tilsvarende retsform, fortsat kan yde lån eller stille sikkerhed til et udenlandsk moderselskab, der har hjemsted i EU, EØS, Schweiz samt en række andre lande, der er kategoriseret i de to bedste klasser i OECD’s landerisikovurdering. Disse lande omfatter således fortsat Storbritannien og Nordirland samt Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan og USA. Eksisterende lån, sikkerhedsstillelse eller anden økonomisk bistand, der er ydet i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, kan opretholdes på uændrede vilkår.

Vi henviser endvidere til vores tidligere nyhed fra 12. november 2019 om ændringerne til bekendtgørelsen om rækkevidden af lån til udenlandske moderselskaber.