Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation er nu vedtaget

nyhed
24 mar 2020
Nyhedsbrev

Folketinget har den 24. marts 2020 vedtaget ”Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med COVID-19”. Loven er vedtaget i forlængelse af regeringen og arbejdsmarkedets parters trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked, der blev offentliggjort den 14. marts 2020.

Læs mere i nedenstående nyhedsbrev.