Noterede selskabers oplysningsforpligtigelse i lyset af COVID-19

nyhed
24 mar 2020
Faglig nyhed

Selskaber, der har sine aktier optaget til handel på enten et reguleret marked (fx Nasdaq Copenhagen) eller en MTF (fx Nasdaq First North Growth Market) (“børsnoterede selskaber”), er underlagt en løbende oplysningsforpligtigelse over for markedet. De børsnoterede selskaber er således forpligtet til hurtigst muligt at offentliggøre specifikke oplysninger, som må antages at kunne få væsentlig indvirkning på det pågældende selskabs aktiekurs.

Reguleringen af børsnoterede selskabers oplysningsforpligtigelse findes i markedsmisbrugsforordningen (MAR), kapitalmarkedsloven og i de enkelte markeders egne regler (f.eks. Nasdaqs udstederregler). Det er Finanstilsynet, der er myndighed for reguleringen i Danmark.

Ved fortolkning af reglerne læner både Finanstilsynet og Nasdaq sig op af fortolkningsbidrag fra The European Securities and Markets Authority (“ESMA”).

ESMA har i lyset af COVID-19-udbruddet udsendt nogle korte anbefalinger til markedsdeltagerne. Tre af disse anbefalinger er særligt relevante for de børsnoterede selskaber:

  • Planlægning af forretningskontinuitet: Børsnoterede virksomheder skal have og kunne anvende deres beredskabsplaner for at sikre operationel kontinuitet i overensstemmelse med lovbestemte forpligtelser;
     
  • Oplysningsforpligtigelse: Børsnoterede virksomheder skal hurtigst muligt offentliggøre alle relevante oplysninger af væsentlig art vedrørende COVID-19’s indflydelse på virksomhedens forretning, forecast eller økonomiske situation i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til MAR; og
     
  • Finansiel rapportering: Børsnoterede selskaber skal i årsrapporten for 2019, efterfølgende årsrapport eller delårsrapporter hvis disse ikke er afsluttet, fremhæve de faktiske og potentielle virkninger af COVID-19 i videst muligt omfang baseret på både en kvalitativ og kvantitativ vurdering af deres forretning, økonomiske situation og økonomiske resultater.

Ud over at tage hensyn til ESMAs anbefalinger, bør børsnoterede selskaber også gennemgå risikofaktorerne i deres økonomiske rapporter og prospekter og om nødvendigt supplere disse med risikofaktorer, der er relevante for virksomheden eller virksomhedens finansielle instrumenter knyttet til COVID-19-udbruddet.

Spredningen af COVID-19 generelt i Danmark og i verden bør som udgangspunkt ikke i sig selv udgøre en særskilt risikofaktor eller udgøre insider-information. COVID-19-udbruddet kan dog påvirke enkelte børsnoterede selskaber på en sådan særlig måde, at virkningerne konkret for disse udgør en særskilt risikofaktor eller insider-information – og derfor nødvendiggør oplysninger til markedet.

Se ESMAs fulde anbefalinger her.