Nyhedsbrev om Finanstilsynets aktuelle risikobillede

nyhed
10 feb 2020
Nyhedsbrev

Finanstilsynet udgav den 4. februar sit seneste risikobillede, der opdateres hvert halve år.

Risikobilledet identificerer relevante risici for den finansielle stabilitet og vurderer, hvordan og i hvor høj grad de forskellige virksomheder under tilsyn samt forbrugere og investorer er eksponeret mod disse risici.

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om risikobilledet, der behandler syv væsentlige emner.