Nyt fra udbudsret

nyhed
13 maj 2020
Nyhedsbrev

I dette nyhedsbrev kan du læse om Klagenævnet for Udbuds kendelse i sagen Eksponent mod Gentofte Kommune, hvor kommunen ikke måtte anmode den (ellers) vindende tilbudsgiver om at fremsende ny reference efter tilbudsfristens udløb som følge af formulering i udbudsmaterialet.

Endvidere kan du læse om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til vejledning om konsortiesamarbejde i udbud, som opfølgning på Højesterets dom i Vejstribesagen.