Mikala Berg Dueholm

Partner
Mikala Berg Dueholm

Mikala Berg Dueholm rådgiver inden for udbudsret, offentlige kontrakter og klagesager.

Mikala rådgiver kommuner, regioner, forsyningsvirksomheder og andre udbudspligtige organer om de EU-retlige og nationale udbudsregler.

Rådgivningen spænder over valg af udbudsproces, gennemførelse af udbud, koncipering af kontrakter, sparring om incitamentsmekanismer, adgangen til efterfølgende ændring af kontrakter indgået ved udbud, aktindsigt, tvisteløsning og klagesager om udbud.

Mikala har omfattende erfaring med udbud af komplekse ydelser, herunder strategiske partnerskaber indenfor byggeri, IT-kontrakter og sortimentsudbud samt udbud gennemført ved komplicerede udbudsprocesser som udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og projektkonkurrencer.

Hun har særlig erfaring med udbud indenfor transportsektoren, på bygge- og anlægsområdet, it-området og indenfor jordforurening og råstoffer.

Mikala bistår også tilbudsgivere i forbindelse med tilbudsafgivelse på udbud eller efterfølgende i forbindelse med aktindsigt og klagesager.

Hun har ført en række sager om udbudsreglerne ved Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Mikala er vant til at operere i politisk styrede organisationer og har indsigt i det politiske maskinrum.

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskikkelse
2011
Cand.jur., Københavns Universitet
2008
Studieophold, Lunds Universitet
2006
Medlemskaber

Dansk Forening for Udbudsret

Øvrige hverv
Ekstern lektor i forfatningsret, Syddansk Universitet
2008-2013
Møderet
Møderet for Landsretten