Vejledning skaber klarhed om konsortiesamarbejde i udbud

nyhed
13 maj 2020
Faglig nyhed

Højesteret afsagde i november 2019 dom i vejstribesagen, hvor Højesteret afgjorde, at et vejstribekonsortium var i strid med konkurrenceloven.  Højesteretsdommen sår tvivl om, i hvilket omfang virksomheder kan byde på fælles bud i konsortier eller i andre sammenslutninger af økonomiske aktører.

Som følge af Højesterets dom i vejstribesagen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu udarbejdet et udkast til en vejledning om ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven.”

Vejledningen skal hjælpe virksomheder med at skabe klarhed om, hvorvidt de gavner eller skader ordregiver ved at gå sammen og afgive fælles bud. 

Vejledningen er sendt i åben høring, hvilket indebærer, at alle kan indsende høringssvar. Fristen for at indsende høringssvar er den 20. maj 2020.

Vejledningen skal erstatte den tidligere ”Vejledning om konsortier i forhold til konkurrenceloven” fra 2018. I forhold til den tidligere vejledning kan følgende forhold i det nye udkast til vejledning fremhæves:

 1. Højesterets dom i vejstribesagen er indarbejdet i vejledningen
  Højesterets dom i vejstribesagen er indarbejdet i vejledningen – blandt andet ses dommen indarbejdet ved eksempel på:


  - vurderingen af aktuelle konkurrenter;
  - betydningen af muligheden for at byde på dele af kontrakten for vurderingen af, om virksomheder er konkurrenter i forhold til en opgave;
  - et konsortiesamarbejde, der er anset for at have til formål at begrænse konkurrencen; og
  - at effektivitetsgevinster skal kunne dokumenteres.
   
 2. Udkastet til vejledningen indeholder et afsnit om, hvordan styrelsen prioriterer sager på området
  Styrelsen prioriterer generelt de sager, der vurderes at have størst effekt på konkurrencen og for forbrugerne. 

 

Vejledningen indeholder desuden gode råd til virksomheder om, hvilke konkurrenceretlige overvejelser, de skal gøre sig, når de overvejer at indgå i et konsortium.

Find vejledningen her.

Læs mere om vejstribesagen her.