Anders Julius Tengvad

Partner
Anders Julius Tengvad

Anders Julius Tengvad beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning med særlig fokus på retssagsbehandling og voldgift samt erstatningsret og forsikringsret.

På det forsikringsretlige område rådgiver han primært forsikringsselskaber om spørgsmål vedrørende bl.a. erhvervs- og produktansvarsforsikring, D&O- og kriminalitetsforsikring, forsikring af rådgiveransvar, forsikring af bygninger og løsøre samt rejseforsikringer.

Herudover har Anders Julius Tengvad stor erfaring med og viden om finansielle virksomheders forhold, særligt i relation til porteføljepleje, rådgivning, garantier samt forhold i relation til Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden. Anders Julius Tengvad har endvidere erfaring med fondsarbejde, bestyrelsesarbejde og arbejde i rådgivende organer.

Anders Julius Tengvad har været involveret i løsningen af en række rets- og voldgiftstvister, særligt vedrørende erstatning i og uden for kontraktforhold herunder rådgiveransvar, ledelses- og revisoransvar og om produktansvar. Han har i den forbindelse erfaring med håndtering af meget omfangsrige sagskomplekser og med behandlingen af voldgiftssager i ind- og udland i regi af bl.a. ICC og Voldgiftsinstituttet.

Herudover fører han jævnligt arbejdsskadesager og erhvervsevnetabssager.

Kvalifikationer
Uddannelse
Certificeret voldgiftsdommer, Danske Advokaters Voldgiftsdommeruddannelse
2013
Cand.jur., Københavns Universitet
2005
English Law, London School of Economics
2005
Medlemskaber
  • Young Arbitrators Copenhagen (YAC)
  • Dansk Forening for Voldgift
  • Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA)
  • Foreningen Procedureadvokater
  • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
  • Forsikringsforeningen
Møderet

Møderet for Højesteret

Insights
Udgivelser
Kan konkursboet rejse kreditorernes erstatningskrav, Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 2
2010
Medforfatter til artiklen "Nultolerance får stor betydning", Ingeniøren
Marts 2007