Jacob Sparre Christiansen

Partner
Jacob Sparre Christiansen

Jacob Christiansen er specialist i energi- og forsyningssektorens og kommunernes retsforhold. Han har forestået et betydeligt antal omstruktureringer inden for energi- og forsyningssektoren, herunder udskillelse af kommunale forsyningsvirksomheder i selskabsform samt fusioner, spaltninger, overdragelser og indgåelse af strategiske samarbejder mellem energiselskaberne.

Inden for denne del af arbejdsfeltet yder Jacob herudover løbende rådgivning vedrørende alle forhold, som opstår for aktørerne og arbejder ad hoc for sektorens brancheorganisationer.

På det kommunale felt rådgiver Jacob Christiansen løbende en række kommuner om særlige kommunalretlige forhold, herunder i relation til kommunale selskabsdannelser.

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskikkelse
2000
Cand. jur., Aarhus Universitet
1997
Medlemskaber
  • Dansk Forening for Energiret
  • Dansk Forening for Selskabsret
Møderet

Møderet for Landsretten

Rankings
IFLR

Jacob er anerkendt i IFLR.