Peter Schäfer

Partner
Peter Schäfer

Peter Schäfer rådgiver i krydsfeltet mellem jura og forretning og har en indgående forretningsmæssig og økonomisk forståelse for sine klienters behov. Peter Schäfer bestrider flere bestyrelsesposter og fungerer desuden som betroet rådgiver for en række større danske virksomheder.

Peter Schäfers virke spænder bredt, men han er branchespecialist inden for byggeriets retsforhold, projektudvikling samt køb og salg af erhvervsejendomme, ligesom han har særlige kompetencer inden for aviation og finansielle forhold. I sin egenskab af advokat har han bistået i en lang række større transaktioner gennem sit arbejde i mere end 20 år.

Peter Schäfer er bestyrelsesformand i DLA Piper Denmark.

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskikkelse
1994
Cand.jur., Københavns Universitet
1991
Møderet

Møderet for Højesteret

Rankings
Chambers

"Within Real Estate, clients describe Peter Schäfer as a 'very energetic' and highly regarded real estate practitioner", Chambers and Partners