Med kontorer i mere end 40 lande, er vi den oplagte samarbejdspartner for virksomheder, der handler med udlandet.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

International handel, regulatoriske og offentlige forhold

DLA Pipers team inden for international handel tilbyder rådgivning i alle faser af lovgivningsprocessen. Vi rådgiver om lovgivningsmæssige og regulatoriske emner og har bl.a. fokus på international handelsret, udbud samt monopol- og konkurrenceret.

Mange krav til virksomheder, der handler internationalt

Virksomheder, der handler med udlandet, skal overholde et utal af love og administrative regler og forskrifter. Mange af dem har en direkte indvirkning på virksomhedernes muligheder for at drive og udvide deres forretning.

Derudover er lovgivningen, de statslige institutioner og den almindelige retsopfattelse under konstant forandring som følge af den politiske dagsorden, historiske begivenheder, retsafgørelser, interessegruppers påvirkning og ændringer i eksisterende praksis. Det gør det komplekst og nogle gange uoverskueligt for virksomheder at give sig i kast med de internationale eventyr.

En samarbejdspartner med international spændvidde

Det kan vise sig at være en rigtig fornuftig investering at få en juridisk samarbejdspartner med ombord. DLA Piper er en global advokatvirksomhed med kontorer i over 40 lande. Så vil du på handelseventyr på tværs af landegrænser, er vi en oplagt rådgiver og samarbejdspartner, der kan hjælpe din virksomhed med at navigere effektivt i det internationale farvand.

Vi repræsenterer kunder over for nationale og regionale myndigheder samt administrative organisationer i en lang række spørgsmål af samfundsmæssig, lovgivningsmæssig, forskriftsmæssig og administrativ karakter:

  • På det lokale plan repræsenterer vi løbende kunder i politiske spørgsmål over for nationale, regionale og statslige regeringer og myndigheder over hele verden.
  • Vores advokater har også stor erfaring med at varetage kunders interesser ved EU’s udøvende, lovgivende og dømmende institutioner. 
  • Vi har løbende foretræde for internationale organisationer, herunder FN, regionale traktatorganisationer og multilaterale udviklingsinstitutioner. 

Samarbejde på tværs af fagområder og landegrænser

Første skridt mod effektiv compliance er at foretage en uvildig og realistisk vurdering af de risici, som kan forhindre virksomheden i at nå sine forretningsmål. Det kan være lovgivningsmæssige risici eller risici relateret til compliance eller virksomhedens omdømme.

I de enkelte sager samarbejder vores advokater på tværs af fagområder, idet vejen til succes ofte ikke er den lige vej, men kræver en nøje koordineret indsats i forskellige fora.

Derfor arbejder vores advokater ofte på tværs af landegrænserne og faggrupperne i tværgående teams, for at opnå de bedste og mest effektive resultater for vores kunder. Og som vores kunder i stigende er bevidste om, kræver det helt andre kompetencer at udøve indflydelse på lovgivningens udformning og administration, end at føre sager om dens håndhævelse eller søge at omstøde vedtagne love eller regler.

Et ressourcestærkt team

Vores team består af kompetente procesadvokater med ekspertviden inden for et bredt spektrum af politiske emner. Vi har et af verdens største teams i advokatbranchen, som varetager vores kunders interesser over for myndigheder og statslige institutioner, og vi har et verdensomspændende netværk af advokater og politiske fagfolk. Mange af teamets medlemmer har tidligere haft højtstående politiske poster, eller har opnået betydelig politisk erfaring gennem ledende stillinger i erhvervslivet.