I DLA Piper forstår vi vigtigheden af, at virksomheders momsbetaling og momsrefusion bliver planlagt og sat i system, i forhold til at bevare en stabil likviditet.

DLA_Ikon_Skatteret_01

Skatteret

Det er helt afgørende for en virksomhed, at momsreglerne bliver håndteret korrekt, så man undgår efteropkrævning og bøder fra SKAT. Vi står til rådighed og rådgiver om alle aspekter ved momsområdet. Derudover tilbyder vi også rådgivning vedr. skat, afgifter og told.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vores erfarne specialister inden for momsret kan besvare alle momsrelaterede spørgsmål og rådgiver virksomheder ud fra en kommerciel vinkel. Vi forstår vigtigheden af, at grundlæggende faktorer som momsbetalinger og -refusioner er sat i system, så de ikke får lov til at fylde i den daglige drift af virksomheden. Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Rådgivning om momsreglerne i forhold til den enkelte virksomhed såsom:
  • Moms ved import og eksport til/fra tredjelande
  • Momsregistrering i udlandet
  • Momsmæssig håndtering af transaktioner, herunder virksomhedsoverdragelser (M&A), transfer pricing, momsfradrag og momsfritagelse
 • Udarbejdelse, opdatering eller strukturering af en momsstrategi
 • Gennemgang af interne forretningsgange med henblik på optimering af momshåndteringen og minimering af risikoen for efteropkrævning og bøder.
Moms ved byggeri og køb/salg af fast ejendom

I tæt samarbejde med vores mange kollegaer inden for fast ejendom og entreprise, kan vi tilbyde dig 360° rådgivning om momsreglerne i forbindelse med byggeri samt køb og salg af fast ejendom.

Reglerne på området er komplekse og omfattende, da der er mange forskellige faktorer at tage højde for. Vi har mulighed for at skære ind til benet og rådgive din virksomheder ud fra den konkrete situation. Nogle af de områder vi rådgiver om omfatter:

 • Opførelse af udlejningsejendomme
 • Opførelse med henblik på salg
 • Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde, nye bygninger, ombyggede ejendomme og udlejningsejendomme
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Aktier og anparter

Udenlandske virksomheders aktiviteter i Danmark

Er din virksomhed etableret i udlandet og påtænker opstart af aktivitet i Danmark bliver der opkrævet moms i Danmark. Vi rådgiver i forhold til at finde den helt rigtige struktur for netop din virksomhed, der tager højde for både de momsmæssige konsekvenser samt nødvendige kommercielle hensyn for din virksomhed.

Danske virksomheders aktiviteter i udlandet

Opstart af aktiviteter i udlandet kan medføre pligt til både at lade sig registrere og opkræve moms i udlandet. I visse lande vil en manglende iagttagelse af en registreringspligt m.v. blive hårdt sanktioneret med bøder. DLA Pipers internationale netværk sirer din virksomhed adgang til de bedste lokale momsrådgivere i hele verden med henblik på at få afdækket din virksomheds forpligtelser i forbindelse med opstart af aktiviteter uden for Danmark.

Grænseoverskridende varehandel

Stigende fokus på momssvig betyder, at danske virksomheder, der handler med køb og salg af varer inden for EU i stigende grad blive mødt med skærpede krav med henblik på at undgå deltagelse i andres momssvig. Vi rådgiver om faldgruber og skærpede dokumentationskrav, som din virksomhed stilles over for i forbindelse med køb og salg af varer i udlandet med henblik på at undgå unødige risici.

Momssager og momsproces

En tvist med Skattestyrelsen indebærer håndtering af mange problemstillinger, der ikke kun er af momsmæssig karakter, men i høj grad også af processuel karakter. Der er stor forskel på, hvordan processen foregår i de forskellige instanser på skatteområdet og derfor også på, hvordan en tvist bør gribes an for at opnå det bedste resultat.

I DLA Piper er konfliktløsning et specialeområde, og vi er anerkendte som erhvervslivets foretrukne proceskontor. Når der opstår en tvist med de danske skattemyndigheder, arbejder vores erfarne procedører sammen med skattespecialisterne, hvilket giver de bedste forudsætninger for at håndtere sagen.

Vi kan hjælpe i alle instanser, hvad enten der er tale om en sag under opstart hos Skattestyrelsen, en klagesag i Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen eller en sag, der er nået til domstolene.

Vi rådgiver om alle aspekter i forbindelse med momssager, herunder:

 • Vurdering af sagens forventede udfald samt strategiske overvejelser om sagens videre forløb
 • Rådgivning om bevissikring herunder afholdelse af syn og skøn
 • Dialog med Skattestyrelsen ved første instans
 • Rådgivning om eventuel omgørelse eller henstand
 • Bistand ved klage til Landsskatteretten eller Skattankestyrelsen
 • Domstolsbehandling
 • Sager for EU-domstolen
 • Rådgivning om omkostningsgodtgørelse
 • Indhentelse af bindende svar og sager for Skatterådet
 • Bistand ved sager om bøder og anden straf