COVID-19: Konsekvenser for arrangører af koncerter, events og forestillinger

nyhed
24 mar 2020
Faglig nyhed

Oplevelsesindustrien i det meste af verden står stille som følge af COVID-19. Herhjemme anbefalede den danske regering først at aflyse alle arrangementer med over 1.000 deltagere, og kort efter blev tallet reduceret til 100 deltagere. Med den nye hastelovgivning er der med virkning fra den 18. marts 2020 indført et egentligt forbud mod forsamlinger med flere end 10 personer. Forbuddet gælder foreløbig til og med den 13. april 2020.

Med andre ord er alle koncerter, teaterforestillinger, biografvisninger, foredrag, sportsbegivenheder med mere aflyst frem til denne dato – og potentielt i en længere periode.

COVID-19 påvirker dermed arrangører, udøvende kunstnere og sportsfolk direkte, men virusset har også en indirekte effekt på komponister og sangskrivere ved eksempelvis dalende Koda-indtægter, eftersom deres værker ikke længere fremføres over radioen i cafeer, hos frisører og selvfølgelig heller ikke på koncertscenerne. Det samme gælder for pladeselskaber og de udøvende kunstnere, der mister en del af deres Gramex-indtægter som følge af forsamlingsforbuddet.

I det følgende vil vi sætte fokus på nogle af de forhold, som særligt arrangører af begivenheder skal være opmærksomme på her og nu og i de kommende måneder.

Økonomisk håndsrækning til udvalgte arrangementer

Regeringen har som støtte til de mange påvirkede koncert- og eventarrangører indført en kompensationsordning for tab ved aflysning af visse arrangementer. Den gælder ved aflysning af større arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 1.000 i perioden fra den 6. marts til den 31. marts 2020. Arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 500, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, er også omfattet.  Derudover gælder ordningen også for tab i forbindelse med ændrede og udskudte begivenheder.

Det er ved denne artikels offentliggørelse fortsat under afklaring, om rammerne for ordningen skal justeres som følge af Statsministerens seneste pressemeddelelser, hvor hun først indførte og dernæst forlængede forsamlingsforbuddet.

Ordningen kompenserer som udgangspunkt for omfattede arrangementers underskud. Underskuddet beregnes som arrangementets udgifter fratrukket dets indtægter. Ordningen dækker fx udgifter til kunstnere og security, men også billetter solgt i forsalg, forudsat at beløbet er refunderet. Hvis man søger kompensation for betalte honorarer til kunstnere, skal man kunne dokumentere, at man er aftaleretligt forpligtet til at betale honoraret ved aflysning. Efter ordningen kompenseres der også for en begrundet forholdsmæssig andel af indirekte udgifter.

Uanset hvordan kompensation søges opnået, kan kompensation ikke føre til en fortjeneste for arrangøren, og det er kun muligt at få kompensation, hvis tabet ikke erstattes af virksomhedens private forsikring. Hvis forsikringen kun dækker en del af tabet, kan arrangører søge kompensation for den resterende del.

Ordningen gælder kun for arrangører med dansk CVR-nummer og for arrangementer i Danmark og kun for unikke arrangementer, der ikke finder sted mere end én eller nogle få gange i den periode, ordningen gælder. Med det sidste kriterium afskæres formentlig fx løbende turnévirksomheder med flere forestillinger på én lokation samt teatre med løbende forestillinger i perioden (og perioden derefter) fra at søge kompensation.

Ansøgning om kompensation sker via Erhvervsstyrelsens hjemmeside og kan allerede indsendes nu (find siden her). Vær opmærksom på, at vejledningen til ansøgningen løbende opdateres og præciseres.

Hvad med arrangementer planlagt efter den 13. april 2020?

Regeringen har opfordret til, at arrangører, der har planlagt arrangementer i de kommende måneder, allerede nu bør udvise ansvarlighed og overveje, om arrangementet skal aflyses eller udskydes for derved at reducere tabet.

Den store engelske festival Glastonbury har eksempelvis allerede annonceret, at årets festival planlagt i slutningen af juni aflyses som følge af COVID-19, samt at billetreservationerne til i år i stedet kan anvendes til festivalen i 2021 eller refunderes.

I Danmark har flere danske festivaler allerede meddelt aflysning eller udskydelse. Blandt andet er den århusianske musikbranchefestival, Spot, der vanen tro ligger i slutningen af april, blevet aflyst helt, og den københavnske gadefestival, Distortion, er udskudt til slutningen af august 2020. Ikke kun musikbranchen rammes. Forfatterfestivalen Ordkraft er aflyst, og Danmarks største filmfestival, CPH:DOX, har været nødsaget til at nytænke forretningsmodellen ved at tilbyde onlinevisninger i stedet for biografvisninger.  

Arrangører bør overvåge retningslinjer fra relevante myndigheder om nye tiltag og eventuel yderligere forlængelse af forsamlingsforbuddet mv.

Hvordan skal arrangørerne forholde sig til deres samarbejdspartnere?

Arrangører bør allerede nu gå i dialog med deres samarbejdspartnere, fx kunstnere, sponsorer, udlejere af lokalefaciliteter, leverandører og selvfølgelig publikum. Det samme gælder egne ansatte i relation til lønkompensationsordningen mv. Dette blandt andet for at begrænse de involveredes tab.

Der er ikke nogen direkte lovgivning om aflysning af arrangementer. Det vil derfor ofte være bestemmelser i kontrakter og betalingsvilkår, som afgør, hvordan en aflysning påvirker en arrangørs betalingsforpligtelser over for dennes leverandører, herunder fx musikere eller andre kunstnere, udlejeren af stedet for afholdelse af arrangementet og leverandører af varer, tjenesteydelser til brug for arrangementet og eventuelle tilbagebetalingsforpligtelser over for publikum.

Vi tilråder, at arrangører løbende orienterer publikum og offentligheden om eventuelle aflysninger og/eller udsættelser samt mulighederne for refusion af billetprisen. 

Støtte fra fonde og det offentlige

Flere kreative initiativer er i dag støttet af offentlige midler eller af fonde. Når et planlagt event aflyses, kan det være relevant at undersøge, om forudsætningen for støtten er bristet, og om man som arrangør kan blive pålagt at tilbagebetale støtten.

Statens Kunstfond har oplyst, at man er i gang med at udarbejde vejledende retningslinjer, der vil besvare mange af de spørgsmål, der er opstået om deres støtte.

Mere information

Vi anbefaler, at relevante samarbejdsaftaler, mv. gennemgås, og vi hjælper meget gerne med at klarlægge forpligtelser og muligheder i den forbindelse.   

Vi henviser i øvrigt til vores øvrige nyhedsbreve om COVID-19-relaterede forhold, herunder om Force Majeure i aftaleforhold, som du kan finde her.