COVID-19: Nu kan arrangører, der har aflyst arrangementer med flere end 350 deltagere, også søge kompensation

nyhed
23 apr 2020

Den 18. april 2020 indgik regeringen og en række andre partier en politisk aftale om en gennemgribende justering af kompensationsordningen for arrangører.

Dermed omfatter ordningen nu tillige en overset gruppe af arrangører, som ikke hidtil har opfyldt deltagerkravene.

Den oprindelige kompensationsordning blev vedtaget i midten af marts, på et tidspunkt hvor regeringen alene forbød forsamlinger på over 1.000. Kort efter blev antallet dog reduceret til 100 personer og senere til 10. Der har som konsekvens af reduceringen været mange arrangører, der har været nødsaget til at aflyse alle arrangementer på grund af forsamlingsforbuddet, men som samtidig ikke har kunnet søge kompensation for aflyste arrangementer, fordi deltagerantallet for deres aflyste arrangement ikke oversteg 1.000 (eller 500 for risikogruppen).

Udvidelsen af ordningen indebærer, at deltagerkravet sænkes fra +1.000 deltagere til +350 deltagere. Derudover vil ordningen omfatte arrangementer, der har en hyppigere frekvens, end det hidtil har været tilfældet (hvor alene ”unikke” arrangementer, som finder sted én eller få gange, var omfattet). Nu kan også andre arrangementer, som er planlagt til at finde sted højst hver anden dag, eller som finder sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 uger, anses som omfattet af ordningen. Udvidelsen indebærer, at fx turnerende musicals eller sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt, er omfattet af ordningen.

Aktører, som både er venue (arrangementssted) og arrangør, kan søge både denne ordning samt de øvrige kompensationsordninger, men det er ikke muligt at få dækket den samme udgift flere gange. Det har særligt betydning for de arrangører, der nu påtænker at søge kompensation for tab under arrangementskompensationsordningen, hvis de samtidig har søgt kompensation for udgifter under en anden hjælpepakke (fordi de ikke hidtil har været omfattet af kompensationsordningen for arrangører).

Uden for ordningen står fortsat de mindre teatre og koncertsteder med en deltagerkapacitet på 350 deltagere eller mindre.

Du kan læse mere om ordningen og om ansøgning i vores tidligere udgivelse her

Ansøgning om kompensation sker via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Bemærk, at siden er midlertidigt lukket, idet ansøgningsskemaet er under opdatering.