Julen er en travl tid. Kan jeg få ferie på forskud?

nyhed
17 dec 2019
Faglig nyhed

Julen nærmer sig, og der er travlt i den lille julefabrik. Julemanden og hans julenisser arbejder på højtryk. De er stressede. De pakker gaver, klargør rensdyrene og bager julekager til alle landets børn. De kunne godt trænge til en lang ferie, men julemanden har sagt, at denne juletravlhed vil blive belønnet med en ekstra uges ferie i år 2020. Læs hvordan det ender i dagens julekalenderlåge. 

En af julenisserne undrer sig dog: ”En ekstra uges ferie? Jamen, er vi ikke midt i en overgangsordning til den nye ferielov, hvor vi ikke optjener ferie?” Julenisserne bliver utilfredse og stopper juleproduktionen. Hvis de ikke kan få en ekstra uges ferie i julegave som belønning for deres hårde arbejde, må julemanden finde på en anden julegave. Julemanden skynder sig at ringe til sin advokat for at høre om sine muligheder, og hvordan han skal håndtere den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020.  

Advokaten fortæller … 

Den nye ferielov indfører princippet om samtidighedsferie, således at vi kan holde ferie, i takt med at vi sparer ferie op. Dette ændrer vores nugældende optjeningsprincip, hvor optjeningsåret løber fra den 1. januar til den 31. december, og hvor ferien herefter kan afholdes i perioden fra den 1. maj til den 31. april det efterfølgende år. Optjeningsåret i den nye ferielov er stadig 12 måneder, men løber nu fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år. Vi optjener hver måned 2,08 feriedage. Ferien kan afholdes, måneden efter at den er optjent, og ferieafholdelsesperioden er derfor forlænget med 4 måneder, således at den løber til den 31. december det efterfølgende år.   

Det er dog rigtigt, hvad den undrende nisse siger. Selvom den nye ferielov officielt set først træder i kraft den 1. september 2020, blev der den 1. september 2019 igangsat en overgangsordning. Uden overgangsordningen ville de julenisser, der allerede arbejdede på julefabrikken den 1. september 2019 til den 31. august 2020, have optjent fuld ferie i henhold til den gældende ferielov, og de ville samtidig kunne optjene ferie efter den nye ferielov. Det ville betyde, at de ville have 10 ugers ferie, hvilket ville få store konsekvenser for juleproduktionen i år 2020. Overgangsordningen indebærer derfor, at ferie optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 kan afholdes fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 efter den nuværende ferielov. Herefter vil ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 ikke kunne afholdes, men vil fastfryses i en ny fond, der udbetaler feriepengene, når julenisserne forlader julefabrikken og ikke længere skal være på julemarkedet.  

Julemanden er dog ikke afskåret fra at give julenisserne en ekstra uges ferie i år 2020, men han gør klogt i at overveje de praktiske og økonomiske forhold ved en sådan julegave. Den nye ferielov ændrer ikke på reglerne om feriefridage, da dette ikke følger af lovgivningen, men af den lokale aftale på julefabrikken. Der er derfor intet til hinder for, at julemanden giver julenisserne en uges ekstra ferie i år 2020. Det næste spørgsmål er, hvornår denne uges ferie kan afholdes, idet julenisserne principielt først vil have optjent en uges ferie i november 2020, og det måske er lettere usandsynligt, at alle nisserne kan tage en uges ferie lige op til jul. Dette er derimod heller ikke noget, julemanden skal bekymre sig om, for den nye ferielov giver julemanden og julenisserne mulighed for at aftale, at de kan afholde ferie på forskud. Det betyder, at julenisserne principielt kan tage en uges ferie fra den 1. september 2020 efter aftale med julemanden. Julemanden skal huske at opdatere sin personalepolitik, hvori der skal stå, at der både gives en ekstra uges ferie, og at der er mulighed for at afholde en uges ferie på forskud.

Med den nye ferielov kan vi være sikre på, at Danmark fremadrettet opfører sig ”artigt” i henhold til EU-retten. Vi gør dog opmærksom på, at ferieloven ikke gælder på Grønland, ”ho, ho, ho, ho”.  Rigtig god jul og juleferie fra afdelingen i arbejds- og ansættelsesret!