Mulighed for udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19

nyhed
06 apr 2020
Faglig nyhed

Folketinget har den 2. april 2020 vedtaget ”lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19”. Loven udvider muligheden for, at virksomheder, der som følge af COVID-19 oplever et usædvanligt arbejdspres, kan udskyde lønmodtagernes ikke afholdte ferie fra ferieåret 2019/2020 til afholdelse i det afkortede ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. På samme vis kan ferie, der skal afholdes i det forkortede ferieår, udskydes til afholdelse i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021 i henhold til reglerne i den nye ferielov.

En midlertidig ændring af gældende regler

Hvis der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med COVID-19, vil der være mulighed for at udskyde lønmodtagernes ferie.

Retten til at udskyde ferie er af midlertidig karakter og gælder kun for ferie optjent til brug for ferieåret 2019/2020 og i det forkortede ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

De nye regler gælde både planlagt og ikke planlagt ferie. Såfremt lønmodtageren lider et økonomisk tab ved at udskyde sin planlagte ferie, skal tabet erstattes af arbejdsgiveren. Udskydelsen af ferie kan enten ske ved aftale, eller gennem pålæg fra arbejdsgiveren, såfremt betingelserne for udskydelse er opfyldt.

Hvilke virksomheder er omfattet af loven?

Loven er ikke begrænset til nogle bestemte brancher, men henvender sig til de brancher, der oplever et akut behov for særlig arbejdskraft som følge af de mange sygdoms- eller karantæneramte lønmodtagere, eller særlige arbejdsopgaver i forbindelse med COVID-19.

Udskydelsen af ferie forudsætter, at der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn.

Loven imødekommer et behov for, at lønmodtagere uden tab af deres ferie vil kunne arbejde i en midlertidig periode, hvor behovet for arbejdskraft er usædvanligt stort, så det kan sikres, at der er den nødvendige arbejdskapacitet under COVID-19.