Nu kan du søge om lønkompensation – læs her, hvordan du gør

nyhed
26 mar 2020
Faglig nyhed

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med lønkompensationsordningen netop etableret en digital løsning til brug for indgivelse af ansøgninger om lønkompensation. Alle private virksomheder, der opfylder kravene til at modtage lønkompensation fra staten, kan nu indsende deres ansøgning til Erhvervsstyrelsen via en digital blanket, som kan tilgås gennem virksomhedsguiden.dk, senest den 30. juni 2020.

Virksomheden skal selv ansøge om lønkompensation ved brug af virksomhedens medarbejderes NemID; virksomhedens rådgiver kan derfor ikke søge på vegne af virksomheden.

Virksomheden bør have følgende dokumentation klar, når ansøgningen skal sendes:

  • Antallet af medarbejdere, som virksomheden forventer at søge lønkompensation for (minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte).
  • Navn, CPR-nummer, ansættelsesform og beskæftigelsesgrad på hver af de hjemsendte medarbejdere. For hver af de medarbejdere, der ansøges om lønkompensation for, skal det angives, om virksomheden for de pågældende medarbejdere i samme periode modtager andre offentlige refusioner.
  • Begrundelsen for hjemsendelsen.
  • Periode, der ønskes kompensation for (maksimalt tre måneder).
  • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på en kontaktperson i virksomheden, som Erhvervsstyrelsen kan kontakte i forbindelse med ansøgningen.

Virksomheden skal ydermere, under strafansvar, underskrive en tro og love-erklæring om, at de afgivne oplysninger er korrekte. Udbetalingen af lønkompensationen vil herefter ske direkte til virksomhedens NemKonto, når ansøgningen er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har tillige udstedt ”Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19”.

Bekendtgørelsen fastsætter, at udgangspunktet for beregning af lønkompensation udgøres af medarbejderens gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste tre måneder eller de seneste 12 måneder, jf. virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret. Hvis lønnen afviger herfra som følge af en aftalt lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger virksomheden, mod behørig dokumentation, om udbetaling på dette grundlag.

Yderligere er virksomhedens ret til lønkompensation betinget af, at virksomheden senest seks måneder efter ophøret af lønkompensationsperioden indsender en række supplerende dokumenter:

  • Antallet af hjemsendte medarbejdere samt dokumentation for, at medarbejderne har været sendt hjem uden arbejde. Dokumentationen skal suppleres af en skriftlig bekræftelse fra en faglig repræsentant i virksomheden om, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt uden arbejde. Er der ikke en faglig repræsentation i virksomheden, skal virksomheden indsende dokumentation for, at medarbejderne har været sendt hjem uden arbejde.
  • Den faktiske periode, som medarbejderne var hjemsendt i uden at arbejde.
  • Virksomhedens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn.
  • At virksomhedens lønudgifter for den enkelte ansatte ikke er kompenseret på anden vis i lønkompensationsperioden.
  • At virksomheden ikke har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i lønkompensationsperioden.