Trine Hasselbalch

Partner
Trine Hasselbalch

Trine er leder af DLA Pipers brancheteam for landbrug og fødevarer i afdelingen for insolvens og rekonstruktion. Hun har siden sin beskikkelse som advokat i 2005 været specialiseret i rekonstruktion af virksomheder, herunder omstruktureringer og alle aspekter af insolvensbehandling fra indledning af rekonstruktion, undersøgelse af muligheder for kreditordninger til virksomhedsoverdragelser og konkursbehandling.

Trine har igennem de seneste år behandlet et meget stort antal landbrugssager, herunder rekonstruktion af store landbrugsvirksomheder og har stor erfaring i behandling af nødlidende landbrugsvirksomheder, herunder håndteringen af driften og de særlige panteretlige problemstillinger.

Trine rådgiver desuden om kontraktforhold og finansiering af landbrugsvirksomheder og har betydelig erfaring med overdragelse af landbrugsvirksomheder samt rådgivning om etablering, ejerstruktur og generationsskifte.

Trine har også erfaring med overdragelse af internationale landbrugsvirksomheder og beskæftiger sig med bestyrelses- og gårdrådsarbejde i landbrugssektoren.

Trine Hasselbalch er certificeret insolvensadvokat.

Trine er desuden udpeget til Gældsstyrelsens advokatpanel.

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskikkelse
2005
Cand.jur., Aarhus Universitet
2002
Medlemskaber
  • Danske Insolvensadvokater
  • IWIRC Europe
  • Danske Landbrugsadvokater
  • Sektionen for Større Jordbrug
  • VL-gruppe 62 under Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
  • Gældsstyrelsens advokatpanel i Aarhus retskreds
Møderet

Møderet for Landsretten