Vores tværfaglige viden og globale erfaring med at udarbejde og gennemføre velfungerende og omkostningseffektive omstruktureringer af juridiske enheder og forretningsmæssige driftsmodeller skaber resultater.

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Ansættelsesret

Virksomheder vurderer løbende, om den nuværende struktur er den mest optimale med henblik på gennemførelse af nuværende og fremtidige forretningsmæssige planer, samtidig med at den fornødne skattemæssige effektivitet og minimering af HR-risici sikres. Strukturel og driftsmæssig fleksibilitet er en konkurrencemæssig nødvendighed i forhold til at effektivisere, opnå driftsmæssig synergi og omkostningsbesparelser samt forbedre aktionærværdien på de omskiftelige globale markeder, hvor alt foregår i højt tempo.

En omstrukturering kan opfylde disse mål for multinationale selskaber og forbedre deres muligheder på alle forretningsområder. Vi hjælper vores kunder med at optimere fordelene ved ændringerne ved at udarbejde detaljerede, skræddersyede strategier og effektiv gennemførelse.

Et globalt team

Vores International Corporate Reorganizations-team omfatter grænseoverskridende og tværfaglige teams af advokater med speciale inden for selskabsret, ansættelsesret, skat, IP, IT, regulatoriske forhold, virksomhedsdrift, finansiering og fast ejendom. Vores advokater bistår med en bred vifte af integreret rådgivning, herunder integration efter fusion, carve-out/spin-off, gennemførelse af ændringer i forsyningskæden, rationaliseringer og øvrige omstruktureringer.

Transfer pricing

Ud over rådgivning om skattemæssige og juridiske forhold kan vores transfer pricing-team af dedikerede advokater, økonomer og revisorer mv. rådgive virksomheden om alle forhold inden for transfer pricing og værdiansættelse, som måtte være nødvendige for at gennemføre omstruktureringen.

Hjælp til at ændre

Vores omfattende erfaring samt proaktive og effektive tilgang til styring af komplekse globale sager har givet os en tilbundsgående forståelse af de driftsmæssige, økonomiske, juridiske og skattemæssige konsekvenser, som følger med en omstrukturering.

Vores erfarne advokater kombinerer deres knowhow og projektstyringsevner med skræddersyede teknologier og værktøjer for at sikre den bedst mulige gennemførelse af omstruktureringen. Kunderne tildeles en kontaktperson hos os, som sørger for, at vores advokater står for alle væsentlige elementer i sagen og sikrer et gnidningsløst samarbejde med mindst mulig forstyrrelse af kundens juridiske afdeling og daglige drift.

Vores fremgangsmåde

Vi har udarbejdet og gennemført et stort antal internationale omstruktureringer og har således udviklet en gennemarbejdet fremgangsmåde, som sikrer, at sagerne behandles på den mest effektive og omkostningsbesparende måde.

Denne omfatter blandt andet:

  • Central koordinering og kommunikation
  • Kvalitetsgennemgang
  • Central fakturering
  • Globalt tilpasset dokumentation
  • Skræddersyede teknologier og værktøjer

En one stop-løsning

Ved at udnytte vores globale tilstedeværelse og dybt forankrede lokale fokus samt en strategisk investering i teknologi arbejder vi løsningsbaseret og med fast udgangspunkt i vores kunders målsætning. Vi bistår kunderne med at strømline processer, øge ansvarlighed og identificere yderligere muligheder for forbedring på tværs af alle sektorer globalt set.