Varer og passagerer transporteres hver dag på tværs af landegrænser. På land, til vands og i luften. Har din virksomhed styr på transport- og logistikaftaler eller behov for rådgivning i forbindelse med køb eller salg af skibe?

DLA_Ikon_Energi og infrastruktur_01

Energi og infrastruktur

I DLA Piper har vi gennem mange år opbygget indgående kendskab til transportbranchen og dens aktører, og vi har stor kompetence og erfaring inden for alle områder af shipping og transport. Vi rådgiver både danske og udenlandske virksomheder, og hos os vil du møde engagerede advokater, der har forståelse for din virksomhed og branche, og derfor kan yde en rådgivning af højeste kvalitet

Transport- og logistikaftaler

Vi rådgiver ordregivere og transportører med udbud af transport- og logistikopgaver i Danmark og i udlandet. Vi har udarbejdet transport- og logistikaftaler for en lang række virksomheder, hvor vilkårene for håndtering af godset fra afsender til lager eller modtager beskrives og reguleres. Transport- og logistikaftalerne dækker alle detaljer af afvikling af transporterne og afdækker forsikringsinteresser i forløbet.

Incoterms

Det internationale handelskammer lancerede i januar 2011 et nyt sæt af de internationalt anerkendte og meget anvendte leveringsbetingelser, Incoterms. Incoterms 2010 er ligesom sine forgængere et meget nyttigt værktøj, hvis det bruges rigtigt.

Med DLA Piper som sparringspartner får du advokater, der er eksperter i Incoterms, og som, ud over det daglige arbejde med klausulerne, også har undervist i disse og skrevet artikler om emnet gennem mange år.

Hver enkelt af de 11 forskellige Incoterms-klausuler indeholder 10 hovedforpligtelser, hvoraf nogle af de vigtigste spørgsmål er:

 • Hvem skal sørge for transporten og vareforsikringen?
 • Hvornår overgår risikoen for godset fra sælger til køber?
 • Hvem skal sørge for fortoldningsopgaverne?

De enkelte klausuler er gennemarbejdede og leverer på simpel og præcis måde svar på væsentlige spørgsmål. Den egentlige udfordring med Incoterms er derfor ikke så meget indholdet af klausulerne, men derimod at de anvendes forkert. Et klassisk eksempel er, at FOB anvendes i tilfælde, hvor godset sendes med bil eller fly på trods af, at FOB alene kan anvendes i tilfælde, hvor sælgeren skal levere godset om bord på et skib.

Havne og shipping

DLA Piper bistår rederier, speditører, linieagenter, stevedorer, værfter mv. med juridiske problemstillinger inden for shipping og søtransport.

Vi rådgiver bl.a. om søloven og internationale konventioner og bistår vores kunder med value-baseret rådgivning og varetagelse af deres interesser under tvister – i eller uden for retssalen.

Vi kan bl.a. hjælpe din virksomhed med:

 • Køb og salg af skibe
 • Registrering af rettigheder over skibe
 • Arrest i skibe
 • Kollisioner og andre havarier
 • Bjærgning
 • Befragtning og certepartier
 • Indgåelse af transportaftaler og udstedelse af transportdokumenter
 • Transport- og vareforsikring
 • Stevedoring
 • Agentvirksomhed
Rådgivning til havne

DLA Piper har lang tradition for og erfaring med rådgivning af danske havne, og er i dag markedsledende for rådgivning af erhvervshavne og lystbådehavne. Vores specialiserede jurister rådgiver vedrørende samtlige forhold vedr. havne, herunder:

Inkassering af vare- og skibsafgifter

 • Arrest i skib
 • Bortskaffelse af efterladte eller sunkne fartøjer
 • Indgåelse af terminalaftaler
 • Udvikling af havnearealer til beboelse og/eller erhverv
 • Udlejning af havnearealer
Spedition og landevejstransport

Som transportør, transportkøber, importør, eksportør eller forsikringsselskab er det vigtigt at alliere sig med professionelle rådgivere med indgående kendskab til de regler, der gælder på området inden for landevejstransport. Reglerne er komplicerede, og der er forskel på de regelsæt, der gælder for en indenlandsk og en udenlandsk transport.

Uanset om der er tale om en allerede opstået tvist som følge af en vares beskadigelse, bortkomst eller forsinkelse, eller du gerne vil sikre virksomheden bedst muligt gennem forretningsbetingelser, standardvilkår eller transportaftalen i øvrigt, står DLA Piper klar til at hjælpe.

Vi løser alle typer af opgaver i forbindelse med landevejstransporter. Vi rådgiver om CMR-loven, NSAB 2000 samt om de almindelige obligationsretlige og erstatningsretlige principper, der gælder i tillæg til disse regelsæt.

Vi rådgiver bl.a. om: 

 • Udarbejdelse af lager- og transportaftaler
 • Udarbejdelse af forretningsbetingelser og standardvilkår
 • Rådgivning om forsikring, herunder vareforsikring og CMR forsikring
 • Førelse af såvel retssager som voldgiftssager
 • Rådgivning om told, afgifter og restitution
 • Rådgivning om kørselstilladelser
 • Deltagelse i bestyrelsesarbejde og virksomheders strategiske udvikling

I DLA Piper rådgiver vi derudover både danske og udenlandske speditører i forhold til løsning af alle typer af opgaver inden for spedition. Speditøren spiller i dag en vigtig rolle i forhold til en lang række logistiske opgaver som f.eks. modtagelse og indfortoldning af varer, oplagring, forsikring og transport af varer. 

Her hjælper vi bl.a. med: 

 • Udarbejdelse af logistik- og rammeaftaler
 • Udarbejdelse af forretningsbetingelser og standardvilkår
 • Rådgivning om forsikring, herunder SAF forsikring
 • Førelse af såvel retssager som voldgiftssager
 • Rådgivning om told, afgifter og restitution
 • Deltagelse i bestyrelsesarbejde og virksomheders strategiske udvikling 
Jernbanetransport

På baggrund af mange års erfaring med rådgivning af betydelige aktører inden for dansk og international jernbanetransport råder vi hos DLA Piper over eksperter med stor viden om dette specielle og komplicerede retsområde. 

Reglerne på området for jernbanetransport er komplekse og omfattende. Tilgangen til disse kompliceres ofte af, at de er baseret på internationale konventioner, herunder CIM-konventionen, og at reglerne gennem tiden er blevet fortolket i dansk og international retspraksis. 

Hertil kommer, at de virksomheder, som er aktive på jernbaneområdet, er undergivet en lang række komplicerede regulatoriske forhold. 

Vores rådgivning inden for jernbanetransport omfatter bl.a.:

 • Indgåelse af transport- og speditionsaftaler
 • Bistand til operatører i forhold til BaneDanmark
 • Køb og salg af virksomheder inden for jernbanetransportbranchen
 • Indgåelse af lejeaftaler om materiel
Luftfart

Luftbefordring involverer ofte store værdier og kræver hurtig respons og håndtering. DLA Piper indfrier branchens krav om hurtig og effektiv rådgivning med henblik på at reducere omkostningerne og et eventuelt tab.

Vi er førende inden for rådgivning om civil luftfart om f.eks. cargo handling, passagerrettigheder og registrering af fly, og har løbende kontakt med SLV og kendskab til myndighedernes behandling af civil luftfart.

Vores bistand til luftfartsbranchen vedrører bl.a.:

 • Luftbefordring af gods
 • Udarbejdelse af AWB eller andre transportdokumenter
 • Indregistrering af fly eller registrering af rettigheder over fly
 • Luftfartscertificering og luftfartsuddannelse
 • Flystyrt eller andre havarier
 • Indhentelse af autorisationer og godkendelser mv. fra SLV