Christian Benedictsen-Nislev

Partner
MBA, LL.B.
Christian Benedictsen-Nislev

Christian er en erfaren advokat inden for shipping og transport.

Christian rådgiver danske og internationale virksomheder om alle aspekter af shipping, transport og international handel. Hans rådgivning omfatter blandt andet skibsbygningskontrakter, køb og salg af skibe og varer samt finansiering, kommercielle kontrakter og virksomhedstransaktioner.

Som kvalificeret engelsk solicitor har Christian et indgående kendskab til engelsk ret og common law-systemet, og hans rådgivning omfatter forhold i både civil law- og common law-jurisdiktioner.

Christian har arbejdet meget med retssager og voldgift, herunder med tvister vedrørende shipping, transportret, forsikring og børsnoterede selskabers oplysningspligt. Hans klienter omfatter blandt andet rederier og andre transportvirksomheder, transportkunder, offentlige myndigheder, forsikringsselskaber samt internationale fonde med speciale i finansiering af tvistløsning.

Christian har gennemført en Executive MBA in International Shipping and Logistics. Det tilfører en dyb kommerciel forståelse og strategisk indsigt til hans rådgivning overfor de virksomheder, som han beskæftiger sig med.

Kvalifikationer
Uddannelse
Executive MBA in Shipping and Logistics, Copenhagen Business School
2013 - 2015
Graduate Diploma in Law & Legal Professional Course, The College of Law in London
2005 - 2007
Nordisk Institutt for Sjørett, Graduate Program in International Maritime Law, Universitetet i Oslo
2005
Study Abroad Program, International Trade Law, University of Sydney
2002
Cand. jur., Københavns Universitet
1998 - 2005
Medlemskaber

Committee Maritime International

Law Society of England and Wales

Faglige kvalifikationer

Solicitor of England and Wales 

Øvrige erhverv

Ekstern lektor i Economic Aspects of Maritime Law på Copenhagen Business School

Møderet

Møderet for Højesteret

Erfaring
Erfaring
Advokat og partner på et større dansk advokatkontor
2016 - 2019
Advokat på et større dansk advokatkontor
2011 - 2016
Udstationeret hos A.P. Møller-Mærsk A/S i København
2009
Solicitor og trainee solicitor på et internationalt shipping-advokatkontor i London
2007 - 2010
Væsentlige sager

Restruktureringen af et større dansk rederi, herunder omregistrering af skibe og selskaber i en lang række jurisdiktioner

Indgåelse af skibsbygningskontrakter for en flåde af skibe og dertil hørende længerevarende back-to-back certepartier med klientens kunde

Involveret i en række større danske retssager på vegne af en global fond specialiseret i finansiering af tvistbilæggelse

Voldgiftssag om regreskrav ved kæntring af et skib i tørdok og deraf resulterende totaltab

Rådgivning om logistikaftaler i flere jurisdiktioner til et større dansk selskab indenfor detailhandel

Et dansk rederis opkøb af et rederi i et baltisk land

Insights
Speaks

Danish Maritime Days 

North Sea Operators’ Claims Conference

Udgivelser

Getting The Deal Through: Ports & Terminals – Denmark

Getting The Deal Through: Shipping