Gennem specialiseret rådgivning giver vores erfarne advokater dig et overblik over de komplicerede regler for afgiftsområdet – også fra et internationalt perspektiv.

DLA_Ikon_Skatteret_01

Skatteret

Moms, told og afgifter er emner, som de fleste virksomheder håndterer dagligt og som kan udgøre en væsentlig post i regnskabet. Det er vigtigt at overholde de gældende regler uden at snyde sig selv, kunder eller samhandelspartnere. Udfordringerne bliver ikke mindre af, at der ofte sker ændringer i reglerne, som kræver et indgående kendskab til bl.a. EU-retten.

Vi kan give dig den fornødne indsigt og gennemgå de aktuelle afgiftsforhold med henblik på optimering heraf og minimering af risiko for fejl. Er din virksomhed blevet mødt med et krav fra SKAT om tilbagebetaling af told, moms eller afgifter, varetager vi gerne dialogen med SKAT herom og fører sagen for domstolene. 

Vi står også til rådighed for rådgivning vedr. moms, told og skat.

Afgifter

Vi tilbyder vores kunder grundig rådgivning om alle aspekter inden for afgifter. Det drejer sig bl.a. om rådgivning vedrørende:

 • Afgiftsstørrelser og -perioder
 • Afgiftspligt (registrering), herunder også forskellige former for registrering, anmeldelse og inddragelse af registrering
 • Sikkerhedsstillelse
 • Fritagelse for afgift og afgiftsgodtgørelse

Her kan du læse nærmere om de afgiftstyper, som vi kan rådgive dig om.

Punktafgifter

Punktafgifter omfatter bl.a. afgifter på emballage, drikkevarer, is og chokolade. Nogle punktafgifter kaldes også miljø- og energiafgifter. Det gælder f.eks. afgifter på el og olie. Din virksomhed skal indberette punktafgifter, hvis den fremstiller varer i Danmark eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet.

Tobaksafgifter

Tobaksafgifter omfatter cigaretter, røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos. Vi rådgiver om afgiftssatser, samt om hvordan afgifterne beregnes.

Harmoniserede afgifter

Nogle varer er omfattet af de såkaldte EU-harmoniserede afgifter. Der findes en række regler for denne type varer, som bl.a. regulerer hæftelse for afgiften, afsendelse og modtagelse af varer, ledsagedokumenter og nødprocedurer. Alt dette kan vi tilbyde dig kompetent, gennemskuelig rådgivning om, så du sikrer, at reglerne overholdes ved forsendelse af både beskattede og ubeskattede varer.

Suspensionsordningen

Afgiftssuspensionsordningen er en fælles europæisk forsendelsesordning, som gælder ved forsendelse af ubeskattede varer. Ordningen betyder, at alle virksomheder inden for EU, der fremstiller, forarbejder, opbevarer eller handler med harmoniserede punktafgiftspligtige varer, kan gøre det uden at afgiften skal betales, før varerne overgår til forbrug. Er du i tvivl om dine varer er omfattet af ordningen, er du velkommen til at kontakte os.

Registreringsafgift

Når du indregistrer et køretøj, skal du betale registreringsafgift. Med undtagelse af brintbiler skal der betales registreringsafgift for alle biltyper. Det gælder også, hvis du importerer et køretøj fra udlandet. Køber du en ny bil i Danmark, sørger forhandleren normalt for registreringsafgift og nummerplader. Størrelsen på registreringsafgiften afhænger af, hvilket køretøj der er tale om.

I DLA Piper rådgiver vi dig om alle de forskellige aspekter ved betaling af registreringsafgift, såsom:

 • Afgiftssatser
 • Fradrag og tillæg
 • Nedsat registreringsafgift
 • Registreringsafgift på udenlandske biler
 • Flytning af avance

Registreringsafgift på udenlandske biler

Når man bor i Danmark, er det som udgangspunkt ikke lovligt at køre i en bil, som man ikke har betalt dansk registreringsafgift på. Der er dog en række undtagelser for forbuddet. Derfor er det vigtigt at kunne dokumentere, at man kører lovligt i en udenlandsk bil. Vi kan rådgive dig om, hvornår du lovligt kan køre i en udenlandsk bil, som der ikke er betalt registreringsafgift på i Danmark.

Leasing

Leasing bliver stadig mere populært, og de senere år er der sket en markant stigning i leasing af alt fra biler og motorcykler til både, industrimaskiner og meget andet.

Men leasingmarkedet er lidt af en jungle. Der findes efterhånden et væld af leasingtyper med hver deres fordele, ulemper, muligheder og begrænsninger.

Inden du kaster dig ud i at indgå en leasingaftale, er det derfor en god ide at blive bekendt med nogle af leasingformerne og få styr på, hvad der matcher dine behov bedst. For det kan have stor betydning, hvis der er huller i leasingaftalen eller hvis den indeholder nogle bestemmelser, der kan have negative følger.

Her beskriver vi nogle af de mest kendte former for leasing, med udgangspunkt i leasing af biler. Det kan være du er stødt på dem under andre betegnelser - der kan være forskel på, hvilke ord leasingfirmaerne bruger, til at markedsføre deres løsninger.

Hvad er privatleasing?

Som betegnelsen antyder, er der tale om leasing til private. Den private leasingkontrakt på en bil løber typisk over længere tid, f.eks. to til fire år. Udover at der som regel indgår en engangsudbetaling, som man ikke får tilbage, indeholder en privat leasingaftale nogle betingelser, der kan variere fra firma til firma. I betingelserne aftaler man eksempelvis følgende:

 • Aftalens løbetid
 • Hvor langt du må køre i bilen i leasingperioden (f.eks. kilometer per år)
 • Vedligehold/serviceaftale
 • Opsigelsesvarsel
Hvad er erhvervsleasing?

Her er der tale om leasing i arbejdsøjemed. Ved erhvervsleasing er det arbejdsgiveren, der betaler alle udgifter ved bilen. Hvis medarbejderen vil bruge bilen i privat sammenhæng, skal man være opmærksom på, at det medfører beskatning (fri bil). Der findes overordnet set to former for erhvervsleasing: Operationel leasing og finansiel leasing. De er beskrevet nedenfor.

Hvad er operationel leasing?

Operationel leasing er form for erhvervsleasing. Hvis en virksomhed vælger denne leasingform, forpligter den sig ikke til at købe bilen efter leasingaftalens ophør. Regnskabsmæssigt bliver operationel leasing behandlet som en driftsomkostning i resultatopgørelsen.

Hvad er finansiel leasing?

Modsat operationel leasing indebærer finansiel leasing, at virksomheden forpligter sig til at købe, eller sørge for en køber til bilen, når leasingaftalen udløber. Det vil sige, at der reelt ikke er tale om leje af en bil, men nærmere afbetaling på køb af en bil. En finansielt leaset bil bliver i regnskabet behandlet som et aktiv.

Hvad er flexleasing?

Flexleasing henvender sig typisk til private, men adskiller sig fra privatleasing ved bl.a. at løbe over kortere tid, typisk seks til 36 måneder. Denne leasingform bliver oftest brugt til dyrere biler, som har en høj registreringsafgift. For med flexleasing bliver den fulde registreringsafgift ikke betalt med det samme, men i stedet fordelt på rater henover leasingperioden. Derudover er der andre fordele ved flexleasing:

 • Der er større mulighed for at skifte bil oftere, og udvalget er tit større.
 • Fordi der ikke er registreringsafgift, er der et mindre tab på bilen…
 • … og den er nemmere at komme af med efterfølgende.
 • Du har mere indflydelse på betingelserne i aftalen, såsom kilometerbegrænsning.

Men der er også ulemper ved flexleasing, som du skal tage med i dine overvejelser. F.eks. er det normalt, efter en flexleasingperiode, at man skal købe bilen eller henvise den til en anden køber. Det kan potentielt give et stort tab, hvis man ikke kan komme af med bilen til den forventede salgspris.

Samtidig kan det være vanskeligt at beregne salgsprisen ordentligt, hvis man flexleaser en specialbil, som der ikke sælges så mange af. Det kan gøre det svært at finde en køber til bilen, hvis man ikke selv ønsker at købe den. Og endelig står man som regel selv for vedligehold og udgifter til reparationer – udgifter der som regel er dækket af en almindelig privat leasingaftale.

Hvad er knækleasing?

Ved knækleasing er der tale om en variant af almindelig privatleasing, med samme kontrakttype. Knækket ligger i en opdeling af din leasingydelse. Opdelingen betyder, at du betaler en høj ydelse i den første del af leasingperioden, hvorefter ydelsen falder i den sidste del af perioden. ’Knækket’ skal motivere dig til at beholde bilen i hele leasingperioden, fremfor at opsige aftalen undervejs.

Hvad er splitleasing – også kaldet deleleasing?

Ved splitleasing bliver kontrakten og udgiften til bilen delt mellem firma- og privatkørsel. Splitleasing sker normalt på en erhvervsleasingkontrakt, og hvis det er en løsning, du eller din virksomhed overvejer, vil vi anbefale at du taler med en juridisk rådgiver om det, da dine forbrugerrettigheder er minimale ved denne leasingform.

Hvad kan vi hjælpe dig med i forhold til leasing?

Når du eller din virksomhed skal indgå leasingaftaler, er det en stor fordel at alliere sig med en ekspert på området, som ikke bare ved noget om fordele og ulemper ved forskellige typer leasing, men som også har tjek på lovgivningen. I DLA Piper har vi samarbejdet med mange store aktører inden for leasing, og det har givet os en indsigt og erfaring, som gør, at vi kan løse enhver tænkelig situation, der måtte opstå.

Vores specialister på området tilbyder rådgivning på tværs af hele leasingpaletten, og vi rådgiver også om selvangiverordningen.

Køb og salg af biler

Hvis du står over for at skulle købe eller sælge biler, kan vi rådgive dig gennem hele forløbet. Vi hjælper med at udarbejde kontraktgrundlaget, så du er sikker på, at der ikke opstår fejl.

Eksport af din bil

Alle personbiler, varebiler, autocampere og motorcykler op til 3500 kg kan eksporteres, og det er muligt at få udbetalt eksportgodtgørelse. Du kan bede SKAT lave en værdifastsættelse for dig ved at logge på motorregisteret.