I DLA Piper har vi specialiserede advokater, som rådgiver om alle aspekter af told. Vi hjælper i løbet af hele processen - fra tilrettelæggelse af en import eller eksport til gennemførelse og afslutning.

DLA_Ikon_Skatteret_01

Skatteret

Både ved import og eksport af varer opstår der naturligt spørgsmål om håndteringen af toldmæssige problemstillinger og anvendelsen af relevante regimer, som modvirker dobbelt betaling af told, når varen krydser en eller flere grænser. Toldreguleringen er vanskelig tilgængelig, men manglende viden kan medføre toldkrav og manglende optimering af konkurrenceevnen. Derfor er det en god investering at alliere sig med en rådgiver, der altid er opdateret på den gældende lovgivning både i og uden for EU.

Vores advokatrådgivning på toldområdet

I DLA Piper kan vores erfarne advokater rådgive om:

 • Toldregler og toldprocedurer såsom
  • Toldprocedurer
  • Toldkrav og hæftelse
  • Toldværdi
  • Toldkontingenter
  • Tarifering af varer og oprindelse
  • Godtgørelse og fritagelse for told
  • Suspensioner
  • Antidumping og udligningstold
  • Dual use
 • Strategisk planlægning i forbindelse med international handel og produktion.
 • Gennemgang af din virksomheds interne forretningsgange med henblik på toldoptimering og minimering af fejl.

Vi står også til rådighed for rådgivning vedr. moms, afgifter og skat.

Hvornår skal der betales told?

For alle varer, som bliver importeret fra lande uden for EU, skal ske en toldangivelse. Der skal beregnes og betales told ved import.

Tolden er ikke neutral, men påvirker bundlinjen direkte. Det er derfor vigtigt at kende toldomkostningen og sikre, at den rent faktisk er korrekt.

I DLA Piper kan vi besvare alle dine spørgsmål knyttet til den told, din internationale handel belastes.

Sikkerhedsstillelse for toldskyld

Det er obligatorisk at kunne stille sikkerhed for potentiel og eksisterende toldskyld for varer, der hører ind under disse toldprocedurer:

 • Forsendelse
 • Aktiv forædling
 • Passiv forædling - forudgående import
 • Toldoplag
 • Midlertidig import
 • Særligt anvendelsesformål (end-use)

Vi rådgiver om reglerne for, hvornår der er krav til sikkerhedsstillelse, hvem der skal stille sikkerhed, og hvad sikkerheden skal dække.

Suspensioner, lempelser og toldfrihed

Der findes en række muligheder for at opnå forskellige former for lempelse og fritagelse for told.

Hvad er autonome toldsuspensioner?

Autonome toldsuspensioner er EU’s lempelsesordninger. Gennem suspensionerne får virksomhederne mulighed for at anvende råvarer, halvfabrikata eller komponenter, der ikke er til rådighed i EU eller som kun er til rådighed i begrænset omfang, uden at der skal betales told eller mod betaling af nedsat told.

Det er muligt at ansøge om at få toldsatsen suspenderet for en konkret råvare, et halvfabrikat eller en komponent. I DLA Piper hjælper vi med at ansøge om toldsuspension.

Toldfrihed for proviantering

Reglerne om toldfrihed for proviantering lemper told- og afgifter i visse tilfælde ved salg til proviantering.

Vi kan rådgive dig om, hvad der helt konkret er omfattet af reglerne for proviantering og hvilke tilladelser det kræver.