Aftale om udvidelse af hjælpepakkerne til dansk økonomi

nyhed
21 apr 2020
Faglig nyhed

Regeringen og alle Folketingets partier indgik 19. marts 2020 aftale om en omfattende hjælpepakke til dansk økonomi, der skal hjælpe danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og danske virksomheder gennem COVID-19-krisen.

Regeringen og en række af Folketingets partier har nu, 18. april 2020, indgået aftale om at justere og udvide hjælpepakkerne til dansk økonomi. Aftalen omfatter blandt andet følgende justeringer til de vedtagne hjælpepakker samt nye tiltag:

 

1. Kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger

 • Ordningen forlænges med en måned til og med 8. juli 2020. Ved forlængelse af kompensationsordningen vil virksomhederne skulle ansøge om kompensation igen for den nye kompensationsperiode.
 • Der indføres i kompensationsbekendtgørelsen en betingelse for at få kompensation i den udvidede kompensationsperiode om, at virksomheder, som modtager mere end 60 millioner kroner i kompensation for faste omkostninger i 2020, på tro og love skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsskabsårene 2020 og 2021. Virksomheden kan senere frigøre sig for dette ved at tilbagebetale udbetalt støtte over 60 millioner kroner.
 • Adgangen til kompensation udvides således, at virksomheder skal have en omsætningsnedgang på 35 pct. for at få kompenseret (tidligere 40 pct.) 25 pct. af deres faste udgifter.
 • Minimumsgrænsen for faste omkostninger nedsættes til 12.500 kroner per måned (tidligere 25.000 kroner).
 • Det absolutte loft for kompensation i perioden hæves til 110 millioner kroner (tidligere 60 millioner kroner).
 • Virksomheder, der på grund af ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019, vil kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt det er muligt at opnå en statsstøtteretlig godkendelse heraf. Det gælder dog fortsat, at underskudsvirksomheder ikke kan modtage kompensation, der stiller dem bedre end før COVID-19.

 

2. Kompensationsordning for selvstændige og freelancere

 • Ordningen forlænges med en måned til og med 8. juli 2020. Ved forlængelse af kompensationsordningen vil virksomhederne skulle ansøge om kompensation igen for den nye kompensationsperiode.
 • Kompensationsgraden øges til 90 pct. (tidligere 75 pct.), dog maksimalt 23.000 kroner per måned. Forhøjelsen af kompensationsgraden vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.
 • Kompensationsgraden hæves til 100 pct. for de selvstændige, som ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning.
 • Grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheden omfattet af ordningen hæves til maksimalt 25 ansatte (tidligere maksimalt 10 ansatte).
 • Ansøgning herom skal fortsat sendes via Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen vil køre med den nuværende ordning frem til medio maj. Efter medio maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor virksomheder med over 10 ansatte og maksimalt 25 ansatte kan søge.

 

3. Udbetaling af indbetalt moms til små og mellemstore virksomheder som et rentefrit lån

 • Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal 2019 med betalingsfrist 2. marts 2020 kan få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
 • Der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra 4. maj til og med 15. juni 2020.

 

4. Statslig garantidækning til virksomhedernes handel og eksport

 • Som et nyt tiltag oprettes en midlertidig statslig garantidækning til virksomhedernes handel og eksport, hvor staten påtager sig en del af kreditforsikringsselskabets risiko for tab på forsikringer tegnet i 2020.
 • Ordningen administreres af EFK Danmarks Eksportkredit.

 

De nye tiltag samt justeringer af de vedtagne hjælpepakker er den 21. april 2020 stadig under udarbejdelse og skal gennemføres som aktstykke samt vedtages endeligt af Folketinget.

Se vores oversigt over hjælpepakkerne her (opdateret den 15. april 2020).