Per Astrup Madsen

Partner
Head of Finance, Project & Restructuring
Per Astrup Madsen

Per Astrup Madsen er certificeret insolvensadvokat og har specialiseret sig i rådgivning indenfor insolvens, der fordrer et omfattende kendskab til de danske og internationale insolvensregler og erhvervslivets forhold generelt.
 

Per er endvidere afdelingschef for  Finance, Projects and Restructuring-afdelingen i DLA Piper Denmark.

Per er udpeget til Gældsstyrelsens advokatpanel.

Kvalifikationer
Uddannelse
Certificeret voldgiftsdommer, Danske Advokaters Voldgiftsdommeruddannelse
2015
Certificeret insolvensadvokat,Danske Insolvensadvokater
2013
Advokatbeskikkelse
2004
Cand.jur., Københavns Universitet
2001
Specialfagseksamen, Nordisk Institutt for Sjøret, Oslo Universitetet
2001
Medlemskaber
 • Medlem af Dansk Boldspil Unions Appeludvalg, 2. afdeling
 • Foreningen af Danske Insolvensadvokater
 • Det Danske Advokatsamfund
 • IBA
 • INSOL International
 • Danske Procedureadvokater
 • Gældsstyrelsens advokatpanel i Sø- og Handelsrettens retskreds
Møderet

Møderet for Højesteret

Erfaring
Erfaring

Per Astrup Madsen beskæftiger sig hovedsageligt med følgende:

 • Indenretlige kurator- og rekonstruktionshverv
 • Likvidation af solvente virksomheder
 • Rådgivning af ejerkreds/ledelse i forbindelse med nødlidende virksomheder, herunder om rekonstruktion/omstrukturering og om muligt ansvar for videre drift og potentielt omstødelige dispositioner
 • Køberrådgivning i forbindelse med opkøb af virksomhedsaktiviteter eller aktiver fra et konkursbo
 • Kreditorrepræsentation i forhold til anmeldelse og prøvelse af krav samt håndtering af nødlidende bankengagementer
 • Rådgivning og forhandling af kreditorordninger på vegne af insolvente virksomheder og personer
 • Rådgivning om grænseoverskridende insolvensretlige forhold
 • Panthaverrepræsentation, herunder tiltræden af virksomhedspant og fordringspant samt separatistkrav
 • Kreditorrepræsentation i forhold til et konkursbos omstødelsessag som følge af debitors eller kontraktparts konkurs
 • Repræsentation af rådgivere, der måtte blive mødt med et omstødelses- eller erstatningskrav
 • Inddrivelse af tilgodehavender med særligt fokus på afdækning af forstikkelse af aktiver
 • Procedure ved alle landets domstole og voldgift særligt i relation til ovenstående områder

Per Astrup Madsen har bl.a. varetaget kuratorhverv og rekonstruktørhverv i følgende sager:

 • Copenship-gruppen under konkurs
 • Beltsupply A/S under konkurs
 • Informationsteknik Scandinavia A/S under konkurs
 • Kids Multibrands of Denmark ApS under rekonstruktion
 • Fredensborg Golf Club under rekonstruktion
 • Bios Ambulance Services Danmark A/S under konkurs
 • Fine Wine Invest ApS under konkurs
Rankings
IFLR

Per Astrup Madsen er anerkendt som 'Notable Practitioner' af IFLR.