Vi rådgiver på specialistniveau inden for alle dele af selskabsretten samt om corporate governance.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Corporate M&A

Vores Corporate M&A afdeling rådgiver børsnoterede selskaber, statsejede virksomheder samt små og mellemstore virksomheder inden for en række sektorer om selskabsretlige forhold og arbejder ofte sammen med DLA Pipers øvrige specialafdelinger ved virksomhedstransaktioner (M&A), fusioner, spaltninger, omstruktureringer, ledelsesforhold m.v.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Stiftelse af selskab, herunder valg af selskabsform
 • Ejeraftaler og aktionærretlige forhold
 • Corporate governance og ledelsesmæssige forhold
 • Rådgivning af bestyrelser, herunder sammensætning, opgaver og evaluering
 • Generelle selskabsretlige forhold, herunder kapitalforhøjelser, kapitalafgang, ledelsesforhold, udbytte, egne kapitalandele og aktionærlån
 • Forberedelse af generalforsamlinger, herunder deltagelse som dirigent
 • Kapitalfremskaffelse og investeringer
 • Konvertible lån og warrants (tegningsoptioner)
 • Incitamentsprogrammer, aktieløn og bonusordninger
 • Omstrukturering af danske virksomheder og internationale koncerner
 • Corporate Governance-principper
 • Udarbejdelse og implementering af Compliance-programmer
 • Regulatoriske forhold, herunder behandling af intern viden, oplysningsregler og handel med egne aktier
Styrk din bestyrelse

Flere af DLA Pipers partnere og advokater er aktive bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesformænd i danske erhvervsvirksomheder og selskaber. Ambitionen som bestyrelsesmedlem er at være værdiskabende og tage medansvar for virksomhedens udvikling via forretningsmæssigt fokus på strategi og strategiske handlingsplaner.