Carsten Lorentzen

Partner
Carsten Lorentzen
Lokation
Aarhus
Telefon
Sprog
Engelsk
Sekretær

Carsten Lorentzen beskæftiger sig fortrinsvis med rets- og voldgiftssager, immaterialret, virksomhedsoverdragelser og fast ejendom.

Carsten Lorentzen har ført et betydeligt antal retssager for Højesteret, Landsretterne samt for voldgiftsretter.

Videre har han bistået i et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser og transaktioner i øvrigt. Derudover udfører Carsten bestyrelsesarbejde for en lang række danske erhvervsvirksomheder.

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskikkelse
1983
Cand. jur., Aarhus Universitet
1980
Medlemskaber
  • Dansk Forening til bekæmpelse af Produktpirateri
  • Appeludvalget under Dansk Ride Forbund
  • Dressurens Venner
Møderet

Møderet for Højesteret