Trine Louise Larsen

Advokat
Trine Louise Larsen

Trine beskæftiger sig primært med EU-udbudsret og yder rådgivning til offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder og andre udbudspligtige organer  om de EU-retlige og nationale udbudsregler. Rådgivningen indbefatter blandt andet vurdering af udbudspligt, valg af udbudsproces, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbuddet samt rådgivning om aktindsigt og behandling af klagesager.

Trine har bl.a. erfaring med udbud af større bygge- og anlægsprojekter.

Trine bistår også private tilbudsgivere i forbindelse med tilbudsafgivelse eller efterfølgende i forbindelse med aktindsigt eller klage til Klagenævnet for Udbud.

Trine beskæftiger sig derudover med almen erhvervsrådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder samt kontrakter og konfliktløsning.

Trine har også erfaring med life science og yder rådgivning til medicinalindustrien om regulatoriske forhold.

Kvalifikationer
Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet
2016
Studieophold ved University of Adelaide, Australien
2013
Tidligere erfaring
Deltidsudstationering hos AbbVie Danmark
2019
Insights
Udgivelser
Medforfatter, kapitel 17 i ”Udbudsretten”
April 2019