EU-Kommissionen benytter foreløbige forholdsregler for første gang i 18 år

news
05 Nov 2019
Faglig nyhed

EU-Kommissionen har den 16. oktober 2019 påbudt Broadcom ikke længere at benytte eksklusive købsforpligtigelser og eksklusivitetsskabende fordele overfor seks af sine kunder de næste tre år. Hvis Kommissionen forinden har truffet endelig afgørelse i sagen, og afgørelsen er til fordel for Broadcom, vil Broadcom kunne fortsætte sin strategi.

Broadcom producerer chips, der benyttes i tv-modtagerbokse og modemmer. Kommissionen åbnede i oktober 2018 en undersøgelse af Broadcoms mulige konkurrencebegrænsende adfærd. Broadcom anvendte tilsyneladende en eksklusivitetsskabende praksis overfor sine kunder. Kommissionen sendte i juni 2019 en klagepunktsmeddelelse til Broadcom, hvor Kommissionen foreløbigt konkluderede, at det var nødvendigt at bruge foreløbige forholdsregler overfor Broadcom. Broadcom bestred nødvendigheden af foreløbige forholdsregler gennem høringer og besvarelse af klagepunktsmeddelelsen.

Foreløbige forholdsregler

De foreløbige forholdsregler er baseret på, at Kommissionen i sin foreløbige undersøgelse har fundet, at Broadcom umiddelbart besidder en dominerende stilling på markederne for en række chips. Den foreløbige undersøgelse har også vist, at Broadcom umiddelbart begrænser konkurrencen ved brugen af eksklusive købsforpligtigelser og eksklusivitetsskabende incitamenter i sine aftaler. 

Kommissionen fandt derefter, at de eksklusivitetsskabende bestemmelser overfor Broadcoms kunder kunne føre til alvorlig og uafhjælpelig skade på konkurrencen, idet de eksklusivitetsskabende bestemmelser ville begrænse mængden af udbud af de omhandlede chips, særligt i relation til den snarlige introduktion af Wifi 6 standarden for modem og tv-modtagere. Kommissionen mente derfor ikke, at sagen kunne afvente en endelig afgørelse, da Broadcoms konkurrenter ville forlade markedet eller blive marginaliseret i mellemtiden.

Kommissionen har ikke udstedt foreløbige forholdsregler siden 2001. Foreløbige forholdsregler er et midlertidigt retsmiddel, der kan pålægges en aktør, før at der træffes en egentlig afgørelse om den konkurrencebegrænsende adfærd, der søges standset. Konkurrenceretlige sagsforløb kan tage mange år, før der foreligger en endelig afgørelse. De danske konkurrencemyndigheder har også hjemmel til at anvende foreløbige forholdsregler.