Vi har en særlig ekspertise i at gennemføre rekonstruktion, såvel indenretligt som udenretligt. Vi hjælper med at finde den løsning, der bedst passer til netop din virksomhed.

DLA_Ikon_Insolvens og rekonstruktion_01

Insolvens og rekonstruktion

Rekonstruktion som en løsning på din virksomheds likviditetsproblemer kræver særlige overvejelser. Hele formålet med at lade virksomheder rekonstruere er at løse virksomhedernes likviditetsproblemer og eventuelle underbalancer. Det skaber et nyt grundlag for virksomhedens overlevelse, hvilket er til gavn for både medarbejdere, fremtidige samarbejdspartnere og kreditorer.

360° rådgivning om rekonstruktion

Der kan være stor forskel på, hvilken rekonstruktionsmodel der er den rette for netop din virksomhed, og det kræver derfor en individuel vurdering. Vi rådgiver vores kunder om alle aspekter af rekonstruktion, og vores rådgivningsområder omfatter:

Driftsmæssige omstruktureringer,’turn around’

Ved en turn around sigter vi efter at forbedre din virksomheds likviditet og lønsomhed. Jo tidligere i forløbet en turn around bliver gennemført, jo større chance er der for succes. Det kræver dog, at du får spottet krisetegnene i tide. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om din virksomhed er i en situation, hvor en turn around vil være gavnlig og - frem for alt - mulig.

Frasalg og herunder også

 • ’Pre-pack’-løsninger, hvor overdragelsen forberedes, inden konkursbehandlingen påbegyndes
 • Køb og salg af nødlidende virksomheder (distressed M&A)
 • Omlægning 

Finansiel rekonstruktion

Ved en finansiel rekonstruktion søger vi at rekonstruere kapitalgrundlaget for din virksomhed. Det kan ske på flere måder:

 • Nedsættelse af gæld (akkordering)
 • Henstand (moratorium)
 • Tilførsel af ny kapital

Vi rådgiver også om fremtidig ejerstruktur.

Konkurs

I de tilfælde, hvor en rekonstruktion ikke er mulig, kommer konkursen i spil. Vi rådgiver om alle de juridiske aspekter ved konkurs samt retssager i forbindelse med konkursbehandling.

Indenretlig og udenretlig rekonstruktion

Rekonstruktion kan ske såvel indenretligt som udenretligt. En indenretlig rekonstruktion skal resultere i enten en tvangsakkordering af virksomhedens gæld og/eller en virksomhedsoverdragelse. En udenretlig rekonstruktion kan - og vil typisk - indeholde de samme elementer, men er ikke bundet hertil.

Generationsskifte via rekonstruktion

En ofte overset mulighed for en virksomhed i økonomisk krise er at anvende krisen som anledning til et generationsskifte og en rekonstruktion af de sunde dele af virksomheden. Det kan være en god mulighed, der betyder at virksomheden kan leve videre i en ny og forbedret version.

Der er flere tilgange til generationsskifte, du som virksomhedsejer kan overveje:

 1. Rekonstruktion ved salg til arvtagere

  En rekonstruktion kan indeholde elementer af salg af dele af virksomheden. I mange tilfælde har den "rigtige" køber allerede har en tilknytning til den kriseramte virksomhed.

  Vi kan afdække, hvilke muligheder der er for at overdrage de sunde dele af virksomheden til næste generation. Det kan være i form af et salg til nogen tæt på den hidtidige ejer eller i form af et management buy out.

  Vores insolvensspecialister har gode erfaringer med at udsondre virksomhedens sunde dele, så den fortsættende virksomhed kan være levedygtig fra begyndelsen. Det gør vi naturligvis i tæt dialog med både kreditorer og ledelse.

   
 2. Generationsskifte efter konkurs

  Selvom en konkurs i mange tilfælde er ensbetydende med afvikling af virksomheden, så undersøger vi altid, om der er mulighed for at sælge eventuelle sunde dele af virksomheden.

  Et salg redder de sunde dele af virksomheden, bevarer arbejdspladser, og resulterer typisk i en højere værdi for alle parter og kan derfor være midlet til at gennemføre et generationsskifte, og vi fokuserer altid på, at den fortsættende virksomhed skal have en levedygtig start.

  I DLA Piper har vi stor erfaring med at afdække de involverede interesser og med at tilrettelægge overdragelsen, så den på et kommercielt niveau opfylder alles behov.