Det sker, at der opstår tvister i forbindelse med rekonstruktion og konkurs. I DLA Piper er vi frem for alt løsningsorienterede, og arbejder målrettet efter det mest optimale resultat for alle parter.

DLA_Ikon_Insolvens og rekonstruktion_01

Insolvens og rekonstruktion

I forbindelse med retssager rådgiver vi mange forskellige typer kunder, herunder virksomheder som har indsigelser mod en påtaget forpligtelse, långivere, statslige virksomheder, kuratorer, kapitalejere, management samt købere af og investorer i gæld og aktiver i nødlidende selskaber.

Er retssagen den bedste løsning?

Ikke nødvendigvis. De problemstillinger der opstår i forbindelse med rekonstruktion og konkurs, kan i nogle tilfælde løses hurtigere ved hjælp af andre metoder, såsom forhandling og mediation. Vores mål som rådgivere er, at finde frem til den mest værdiskabende løsning for de involverede parter. Derfor tager vi altid udgangspunkt i den individuelle situation, når vi vurderer en problemstilling. I DLA Piper har vi  advokater, der er autoriserede mediatorer.

Retssager i forbindelse med konkurs

Desværre er en retssag i nogle tilfælde uundgåelig. I den forbindelse står vi til rådighed til bl.a. at varetage følgende vigtige opgaver:

  • Undersøgelser, retssager og tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med konkursbehandling
  • Førelse af konkurskarantænesager
  • Førelse af retssager om økonomisk kriminalitet
  • Førelse af retssager om omstødelse og erstatningssager om ledelsesansvar
Hvad er en kurator?

Ved en konkurs udpeger skifteretten en person, som skal behandle konkursboet og varetage kreditorernes interesser. Denne person kaldes en kurator. Det mest almindelige er, at skifteretten udpeger en advokat til opgaven. DLA Pipers insolvensadvokater bliver ofte udpeget som kuratorer.

En kurator har mange forskellige opgaver. Helt generelt har kurator et ansvar for, at afvikle konkursboets aktiver og fordele indtægterne i henhold til konkursloven mellem kreditorerne.

Kurator skal også undersøge, om der er kreditorer, der er blevet for-fordelt i tiden op til konkursen. For det kan betyde, at evt. handlinger og dispositioner skal laves om (omstødes). Du kan læse mere om omstødelseskrav lige nedenfor.

Herudover undersøger kurator, om den tidligere ledelse i virksomheden måtte have foretaget noget, der medfører, at konkursboet bør rejse et erstatningskrav.

Det er også kurator der undersøger, om der er grundlag for at indlede en konkurskarantænesag mod virksomhedens tidligere ledelse. De store økonomiske sammenbrudssager, som kom i kølvandet på finanskrisen, har generelt resulteret i, at virksomheders ledelse og rådgivere i højere grad end tidligere kommer i et kritisk søgelys ved konkurssager.

Håndtering af omstødelseskrav

Ved en konkurs er en af kurators opgaver, at undersøge potentielt omstødelige forhold og, om nødvendigt, at forfølge disse retligt. Vores advokater er yderst erfarne i at føre omstødelses sager, enten som kuratorer i alt fra små enkeltmandsvirksomheder til store, børsnoterede virksomheder, eller som advokater for den kreditor, som kravet rejses imod.

Vi kan vurdere kravets juridiske og kommercielle konsekvenser for de involverede parter og tilbyde sparring om, hvorvidt sagen skal løses via en retssag eller en forhandling. Vi sigter altid efter at nå den mest værdiskabende løsning for vores kunder, uanset om det er gennem forlig eller gennem en retssag. Den værdiskabende løsning er meget mere end ”ren jura”.