M&A transaktioner er et strategisk forretningsområde i DLA Piper, og vi rådgiver om alle typer af virksomhedstransaktioner - både i Danmark og i udlandet.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Corporate M&A

Vi rådgiver både sælgere og købere om tilrettelæggelse og gennemførelse af virksomhedsoverdragelser, herunder private equity transaktioner og venture capital investeringer samt overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber.

DLA Piper har betydelig erfaring med internationale M&A transaktioner, og vores globale tilstedeværelse giver os adgang til erfarne M&A-advokater og andre relevante rådgivere i hele verden, herunder specialister i selskabs- og fondsret og generelle erhvervsretlige forhold.

Vi rådgiver ved køb og salg af virksomheder blandt andet om følgende:

 • Forberedelse af salgsprocessen (salgsmodning)
 • Valg af overdragelsesform
 • Fusioner, spaltninger og frasalg
 • Procesplanlægning og projektstyring
 • Etablering og drift af datarum
 • Due diligence undersøgelser, herunder Vendor Due Diligence
 • Finansiering af virksomhedstransaktioner
 • Forhandling og indgåelse af overdragelsesaftaler
 • Transaktionsdokumenter
 • Garantiforsikring (W&I Insurance)
 • Fusionskontrol
 • Investeringsaftaler
 • Ejeraftaler
 • Incitamentsordninger
 • Reinvesteringer
 • Skattemæssige forhold
 • Ledelses- og selskabsretlige forhold
 • Management buy-ins / buy-outs
 • Indgåelse, gennemførelse og afslutning af overdragelsen

DLA Piper har siden 2005 globalt rådgivet ved flere M&A-transaktioner end noget andet advokatfirma i verden, og i Danmark er vi et af de advokatfirmaer, der årligt rådgiver om flest virksomhedsoverdragelser - målt på antallet af transaktioner (kilde: Mergermarket). Det betyder, at vi har den solide erfaring, som er nødvendig for at gennemføre nogle af de mest komplekse, grænseoverskridende virksomhedstransaktioner.

Kombinationen af global indsigt og lokalkendskab gør, at vi kan rådgive om potentielle faldgruber i det enkelte land, rådgive om kulturelle forskelle og nuancer samt håndtere selv de mest krævende due diligence-undersøgelser.