COVID-19: Hvad med de grønne investeringer?

nyhed
24 mar 2020
Faglig nyhed

Sundhedskrisen forårsaget af coronavirus COVID-19 rammer verden midt i klimakrisen, og efter de seneste udmeldinger fra regeringen, må vi nu indstille os på en længere periode på lavt blus. Hvad betyder det egentlig for klimakrisen og de grønne investeringer?

Det er formentlig ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et svar på, om coronakrisen har en positiv, negativ eller måske stort set ingen effekt på klimakrisen. Der er mange faktorer, der spiller ind på coronakrisens påvirkning af verdensøkonomien, herunder udsving i oliepriser, mangel på materialer og forsyningskæder, "samfunds-pause" m.v. Vil coronakrisen medføre en økonomisk krise i et sådant omfang, at de grønne investeringer vil blive nedprioriteret?

På det helt lavpraktiske niveau kan det muligvis antages, at en krise som coronakrisen meget kortsigtet har en positiv effekt på klimaet alene på grund af den lavere aktivitet, der opleves som følge af nedsat flytrafik og særligt i Kina, hvor satellitfoto fra NASA viser en markant reduktion i udledning under coronakrisen (læs mere her). Ligeledes kan det anføres, at coronakrisen kan medføre en ændring i generel adfærd til gavn for klimaet.

Billedet er dog langt mere nuanceret, og ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) er der en risiko for, at coronakrisen kan medføre en opbremsning i den grønne omstilling, medmindre der er klar politisk fokus på dette og politisk vilje til at fortsætte den gode udvikling (læs mere her).

Som vi har beskrevet i en tidligere nyhed, har vi i Danmark fra politisk side sat den grønne omstilling yderligere på agendaen på den nyeste finanslov ved oprettelsen af Danmarks Grønne Fremtidsfond. Ligeledes har Den Europæiske Centralbank (ECB) tidligere på året annonceret, at ECB ved opkøb af obligationer vil fokusere grønt (læs mere her). På den baggrund er det interessant, om ECB vil følge dette fokus i en eller anden grad for de investeringer, som ECB har annonceret som led i hjælpepakken på 750 mia. euro fra ECB's side (læs mere her).

Hos DLA Piper ser vi med forhåbning frem til endnu flere grønne projekter. Vi er klar til at assistere med investeringer såvel som finansieringer. Vi har erfaring med både investering i og finansiering af forskellige grønne projekter såsom vindmølleparker og kraftværker (vand og biomasse) og har de relevante kompetencer inden for området.