Joachim Kundert Jensen

Partner
Joachim Kundert Jensen

Joachim Kundert Jensen beskæftiger sig primært med finansieringsretlige emner, herunder særligt akkvisitionsfinansiering, projektfinansiering, struktureret finansiering, obligationsudstedelser og aktivfinansiering.

Joachim bistår løbende en række større danske og internationale virksomheder og banker i forbindelse med oprindelig finansiering samt refinansiering af eksisterende gæld, typisk i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, i hvilken forbindelse Joachim også bistår med børs- og selskabsretlige emner. Joachim har betydelig erfaring med grænseoverskridende transaktioner.

Derudover beskæftiger Joachim sig med generelle erhvervsretlige og kontraktsretlige emner omfattende ophavsret, medieret og akkvisitioner, herunder finansiering heraf, særligt inden for film- og musikbranchen, hvor Joachim bistår en række kunstnere, produktionsselskaber samt andre aktører i underholdningsbranchen.

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskikkelse
2007
Cand.jur., Københavns Universitet
2003
Studieophold ved den Permanente Danske Mission ved FN, Genève
2001
Medlemskaber
  • Dansk Selskab for Ophavsret
  • Foreningen for Bank- og Finansret
  • Foreningen for Entertaiment- og medieret
Rankings
Chambers

Joachim Kundert Jensen er anerkendt som ´Up and Coming" indenfor Banking and Finance af Chambers (2019)

IFLR

Joachim Kundert er anerkendt som 'Highly Regarded' af IFLR.